Odcinek Wałcz

 

Mapy pozycji - Wałcz


 

mapa_w_650.gif (49253 bytes)
Mapa odcinka Wałcz (niem. - Deutsch Krone)

Uwagi:

Mapka na na podstawie książki "Wał Pomorski" (1)


Opis odcinka


Wałcz był ważnym węzłem drogowym i kolejowym w tym rejonie stanowił także bezpośrednie zaplecze dla przedmościa Piły. Obrona miasta składała się z kilku odcinków przedzielonych przeszkodami wodnymi. Od zachodu odcinek między jez. Raduń a jez. Zamkowym broniło 5 schronów, między jez. Zamkowym a jez.Chmiel 13 schronów Grupy Warownej Cegielnia. Dalszy odcinek od tego jeziora do szosy na Jastrowie był bardzo bogaty w obiekty fortyfikacyjne, zbudowano tu aż 26 schronów przede wszystkim o odporności B1 i  planowano budowę aż dwóch grup warownych. Ostatecznie zbudowano tylko jedną (GW Marianowo) ale za to unikalną z blokiem wejściowym i bojowym z trzema kopułami bojowymi i  kopułą obserwacyjną.  Grupa ta stanowiła właśnie trzon obrony w punkcie oporu,  który przystosowany został do obrony okrężnej(!) czego nie stosowano raczej w fortyfikacjach Wału Pomorskiego. Umocnienia Wałcza uzupełniał poza tym zespół schronów (6 obiektów) w koszarach dla 32 p.art. wybudowanych w 1934 roku gdzie poza schronami bojowymi zbudowano unikalny i jedyny schron dowodzenia oraz 18 metrową wieżę obserwacyjną.    

Najciekawsze obiekty

 

Grupa Warowna Cegielnia

walcz_cegielnia.gif (65161 bytes) 15b_19.jpg (46421 bytes) 15b_21.jpg (42081 bytes) 15b_21_22.jpg (49847 bytes)
GW Cegielnia Schron nr9 wejście i strzelnica flankująca Schron nr10 i odkryta poterna Osunięty w wyrobisko schron nr10
Four B resistance objects,  Armoured Group "Cegielnia" Wałcz. 15b_21_22_ja.jpg (45547 bytes) 15b_22poterna.jpg (53509 bytes)
Schron nr10 Konstrukcja żelbetonowej poterny
Grupa Warowna Cegielnia zamykała od południa pierścień obrony Wałcza między jeziorami Zamkowym i Chmiel i miała za zadanie także obronę szosy na Piłę i pobliskich linii kolejowych. Na tym odcinku zbudowano 13 schronów przeznaczonych do różnych zadań o różnej odporności i konstrukcji. Głównymi schronami w tym rejonie są panzerwerki tak zwane B werki - nr 9, który wyposażony został w kopułę 6 strzelnicową, obserwacyjną i kazamatę flankującą oraz nr 10 pełniący przede wszystkim funkcję schronu biernego z uzbrojeniem tylko w kazamacie flankującej. Główne schrony nie zostały między sobą połączone ale każdy z nich posiadał poternę prowadzącą do odosobnionej wieży, każda z kopułą 3 strzelnicową. Dwa mniejsze wielosektorowe schrony nr 2 i 8 wybudowane w 1934 r mające odporność B1 wzmocnioną miejscami do B  zabezpieczały flanki odcinka ich uzbrojenie chroniły płyty pancerne i nie posiadały kopuł pancernych.  Pozycję rozbudowano w dwie linie schronów. Pierwsza to silne B werki i słabsze obiekty wielosektorowe plus dwa mniejsze schrony jednosektorowe przy zaporach p.panc. na drogach druga to jednosektorowe schrony bojowe (B1) do ognia flankującego (nr5) ognia czołowego (nr4), schrony obserwacyjne (nr3 i 7) oraz jedyny na Wale Pomorskim schron bierny dla dwóch polowych armat p.panc. i obsługi (nr6). W 1944 roku odcinek wzmocniono kilkoma małymi schronami do ognia okrężnego Rs58c.
Opis planu GW Cegielnia: 1-10 schrony, 11-stacja Wałcz Południe, 12 - obecna stacja kolejowa, 13 -ścieżka do GW Marianowo
Dojaz do GW Cegielnia od Dworca Głównego (12) wzdłuż bocznic kolejowych i dalej w lewo polną drogą pod sam schron nr 9.
GW Marianowo

mapa_GWmarianowo.gif (27904 bytes) 15c_32.jpg (14499 bytes) 15c_33.jpg (22403 bytes)
GW Marianowo Poterna łącząca schrony Wewnętrzna strzelnica obrony wejścia
One B resistance object,  Armoured Group "Marianowo" Wałcz.
W Ośrodku Oporu Marianowo, który zlokalizowano na przedpolu i  między jeziorami Chmiel ulokowano nietypową małą grupę warowną. Zbudowana z dwóch bloków połączonych 30 metrową poterną z których dwukondygnacyjny blok wejściowy był  przede wszystkim zapleczem technicznym z maszynownią, filtrami, kuchnią itp.  i nie został wyposażony, poza kazamatą flankującą w uzbrojenie natomiast główny bojowy jednokondygnacyjny schron grupy zbudowany na planie litery L posiadał w swej środkowej części pomieszczenia koszarowe, łączności i dowódcy a na zakończeniach 3 bloki bojowe z kopułami 2x6 i 1x3 strzelnicowymi. Pomimo wysadzenia wszystkich pancerzy oraz bardzo poważnym uszkodzeniom bloku wejściowego jest to jeden z najciekawszych obok GW Cegielnia obiektów w Wałczu.
 

 

Schrony GW Cegielnia


Nr obiektu Opis

Mapa Oryg.
1 Jednosektorowy B1 1x7P7 (??)
2 Trzysektorowy B1/B, 2x7P7 1x kazamata 5P7(?) ze stan. obserwacyjnym (wysadzony)
3 Schron obserwacyjny B1 (wysadzony, bez pancerzy*)
4 Jednosektorowy B1 1x7P7 (wysadzony bez pancerzy*)
5 Jednosektorowy B1 z pom. dla drużyny piechoty, 1x7P7 (wysadzony, bez pancerzy*)
6 Schron bierny B1 dla dwóch armat p.panc. i obsługi (wysadzony)
7 Schron obserwacyjny B1(wysadzony bez pancerzy*)
8 Schrony dwusektorowy B1/B 2x7P7 (bardzo mocno wysadzony, bez pancerzy*)
9 B werk połączony poterną z odosobnioną wieżą, 20P7, 2P7, 21P7, 7P7, (dobrze zachowany wraz z poterną, bez pancerzy*)
10 B werk połączony poterną z odosobnioną wieżą,  2P7, 7P7, (obecnie schron główny został podkopany i osunął się w całości ze zbocza, poterna i wieża dobrze zachowane, bez pancerzy*)  

Schron GW Marianowo

Pz.W. Schron bojowy, B (wysadzone kopuły)
959 kopuła 1x20P7 
960 kopuła obserwatora artylerii 1x21P7 
961 kopuła 1x2P7 
962 kopuła 1x20P7
- Schron zaplecza B 1x7P7 (częściowo wysadzony)

Uwagi:

Mapa - oznaczenie wg. mapy, Oryg. - niemieckie oznaczenie oryginalne, B, B1, C, D - odporność schronu, KF - kazamata flankująca i obrony wejścia, MG08 - ckm główne uzbrojenie schronów,  
* bez pancerzy głównych, często zachowane są pancerze strzelnic obrony wejścia

 

Następny odcinek?    Back ] Next ]    

 

 

ver. 12.14.06

 

 

 

NAWIGACJA
Home
Wprowadzenie

Odcinek Czechów
Odcinek Santok
Odcinek Górki Noteckie
Jaz na Noteci
Odcinek Wałcz
Konstrukcje
Co nowego?

Księga Gości
Guest Book Guest Book
Zobacz też
MRU
Fortyfikacje w Polsce
Kontakt
Od Autora

 

Księga Gości Guest Book Guest Book © tekst, zdjęcia i mapki - P.Brodziński e-mail: fortress@op.pl

 

STRONY FORTYFIKACYJNE - FORTRESS WEBSITES -FORTI  ©PIOTR BRODZIŃSKI 1999/2006

Fortyfikacje w Polsce

Festungsfront Oder Warthe Bogen

 Links

 

 B    A     N     E     R