Odcinek Górki Noteckie

 

Mapy pozycji - Górki Noteckie


 

mapa_GórkiNoteckie_2.gif (57625 bytes)
Mapa odcinka Górki Noteckie (Niem. - Gurkow)

Uwagi: podwójną linią kreskowana oznaczono relikty rowu p.panc. z 1944 roku. W pobliżu schronu nr 9 obecnie istnieje pokopalniane wyrobisko zalane wodą.


Opis odcinka


 Odcinek Górki Noteckie to początek ciągłej linii fortyfikacji Wału Pomorskiego, między Górkami a Santokiem i Czechowem (jeszcze dalej na zachód wysuniętymi odcinkami) istniała bowiem kilkukilometrowa przerwa pozbawiona żelbetonowych obiektów fortyfikacyjnych. Schrony zlokalizowane na przedpolach Górek Noteckich w linii kanału Otok miały za zadanie obronę kilku przepraw mostowych oraz dróg wiodących na tyły pozycji. Nizinny częściowo zalewowy i zabagniony teren z wieloma rowami melioracyjnymi sprzyjał obronie a ogień prowadzony ze schronów mógł być przy braku znaczących przeszkód na przedpolu bardzo skuteczny. Odcinek ten bogaty jest w obiekty dwusektorowe które tworzą pierwszoliniowy szkielet pozycji ze słabo zaznaczoną drugą linią w postaci dwóch obiektów skrzydłowych.  W 1944 roku pozycja została wzmocniona przez nieliczne Tobruki a na zapolu wykopano rów przeciwczołgowy i tam też znajdowała się pozycja polowa. 

Najciekawsze obiekty

Obiekt 1 - ??

ob2sekt_1.gif (30640 bytes) 30500035 ob1.jpg (41048 bytes) 30500036 otok.jpg (25343 bytes)
Plan schronu Zniszczone izby bojowe Widok na kanał Otok i Górki Noteckie
Two sector combat pillbox in Górki Noteckie village.
Typowy schron dwusektorowy jakich wiele wybudowano w 1937 roku na Linii Noteci, bronił zachodniego skraju wysuniętej przed kanał Otok pozycji. W zasięgu jego ognia znajdowały się dwie drogi prowadzące na mosty przez kanał oraz jeden z tych mostów. Schron wybudowany w obrębie zagrody chłopskiej  maskowany był na budynek gospodarczy. Ściany pokryto do dziś widocznym "barankiem". Zabudowania nie zachowały się. 
Przykład schronu dwusektorowego, którego obydwie izby bojowe są osłonięte płytami 7P7 o 10 cm grubości (B1)  były budowane także w wersji z jedną płytą o odporności C i wzmocnieniem żelbetowym. Dodatkowo schron ten posiadał  betonowe ucho osłaniające wejście przed ostrzałem. Podobne schrony: Obiekt 2 (Czechów), Obiekt 8 (Santok)
Schron znajduje się w kępie drzew na lewym brzegu kanału Otok w połowie odległości między mostami.
Obiekt 2 - ??

30500033 rs58c.jpg (39732 bytes)
Plan schronu Rs58c w głębi most ze schronem nr3
Rs.58c "Tobruk" pillbox for one MG and 3 soldiers.
Jeden ze zbudowanych w 1944 r na Pozycji Pomorskiej schronów Ringstand Rs58c tzw. Tobruków. Dobrze zachowany choć w połowie zasypany ziemią i śmieciami. Jego zadaniem było wzmocnienie obrony jazu.
Podstawowy typ schronu stosowany w 1944 roku do wzmacniania pozycji niemieckich fortyfikacji stałych i polowych. Przeznaczony do prowadzenia ognia okrężnego przez co doskonale nadawał się do osłony obiektów 1 i 2-sektorowych choć stosowany był także jako wypełnienie zagrożonych, pozbawionych innych obiektów, odcinków, uzbrojenie 1ckm. 
Umieszczony na wale kanału Otok między mostem a jazem na kanale.
Obiekt 3 - ??

ob1sekt_kf.gif (10070 bytes) 30500028 ob3ja.jpg (41029 bytes) 30500032 ob3wej.jpg (36337 bytes) 30500029 ob3strz1.jpg (23323 bytes)
Orientacyjny plan schronu Blok wejściowy schronu Wejście i kazamata flankująca Strzelnica obrony wejścia
One sector combat pillbox with flanking casemate.
Nietypowy jednosektorowy schron bojowy zbudowany w wale kanału Otok i broniący mostu oraz pobliskiego jazu w Górkach Noteckich. Schron nie przypomina budowanych masowo typowych obiektów jednosektorowych. Ze względu na umieszczenie w poprzek wału ze strzelnicą z jednej jego strony a wejściem z drugiej konieczne było wydłużenie całej budowli przez dodanie pomieszczenia pogotowia a  dodatkowa funkcja bojowa obrony jazu wymusiła dodanie strzelnicy flankującej co w tak małych obiektach nie było raczej stosowane. Jest to jeden z najciekawszych schronów odcinka, do tego doskonale zachowany choć pozbawiony pancerzy a wysadzona izba bojowa w dużej części zasypana jest ziemią.
Nietypowy schron jednosektorowy z kazamatą flankującą i pomieszczeniem pogotowia oddzielonym od izby bojowej. 
Zbudowany w wale kanału Otok, widoczny doskonale z mostu.
Obiekt 4 i 5 - ??

ob2sekt_2.gif (30643 bytes) 30500027 ob4wej1.jpg (48021 bytes) 30500026 ob4wej2.jpg (35940 bytes)
Plan schronu Obiekt nr 4 przy moście Zamurowana strzelnica obrony wejścia i wejście
The standard two sector combat object B1 resistance. 30500024 ob5wej1.jpg (35082 bytes)
Zamurowana strzelnica obrony wejścia i wejście w ob. nr 5
Typowe schrony dwusektorowe broniące mostu przez kanał Otok, zbudowane na jego lewym brzegu w linii wału. Jeden tuż przy moście drugi ok 200 m na wschód. Obydwa poważnie zniszczone i używane jako wysypiska śmieci. Ciekawostką w tych schronach są częściowo zabetonowane otwory wejściowe i strzelnice obrony wejścia! Czyżby tych schronów nie wykończono? Czy też może betonowanie było późniejsze? Trudno jest w tej chwili odpowiedzieć. 
Przykład schronu dwusektorowego, którego obydwie izby bojowe są osłonięte płytami 7P7 o 10 cm grubości (B1)  były budowane także w wersji z jedną płytą o odporności C i wzmocnieniem żelbetowym. Dodatkowo schron ten posiadał  betonowe ucho osłaniające wejście przed ostrzałem. Podobne schrony: Obiekt 2 (Czechów), Obiekt 8 (Santok)
Dojazd ulicą Mostową. Obiekt nr4 znajduje się tuż przy moście na kanale Otok po prawej stronie w kępie drzew. Dojście do schronu nr 5 polną drogą ok 170m w lewo.
Obiekt 6- ??

ob2sekt_3.gif (35551 bytes) 30500022 ob6.jpg (49541 bytes) 30500021 ob6ja.jpg (44324 bytes)
Plan schronu Zachowana część schronu ze ścianką szczelną Widok na wysadzoną izbę bojową
The standard two sector combat object B1 resistance.
Schron dwusektorowy. Pomimo znacznego zniszczenia schronu i postępującej dewastacji (złomiarze) jest to najciekawszy obiekt na tym odcinku. Zbudowano go na wysuniętej pozycji na południowym brzegu kanału Otok. Jego zadaniem wraz z pobliskim schronem była obrona mostu na kanale. Ze względu na podmokły i grząski teren cały schron wzmocniony został tzw. ścianką szczelną, która miała za zadanie nie tylko wzmocnić fundamenty schronu ale i zapobiegać jego przemieszczaniu.  Dodatkowo schron otoczony został rodzajem mokrej fosy (!)  powstałej prawdopodobnie z wybrania ziemi służącej do zamaskowania bryły schronu. Obydwa rozwiązania  nie było zwykle stosowane przy tego typu budowlach.  
Przykład schronu dwusektorowego, którego obydwie izby bojowe są osłonięte płytami 7P7 o 10 cm grubości (B1)  były budowane także w wersji z jedną płytą o odporności C i wzmocnieniem żelbetowym. Ten schron dodatkowo otoczony był ścianką szczelną. Dodatkowo schron ten posiadał  betonowe ucho osłaniające wejście przed ostrzałem. Podobne schrony: Obiekt 2 (Czechów), Obiekt 8 (Santok)
Dojazd do schronu przez most na kanale Otok w Przysiece. Obiekt znajduje się w kępie drzew przy polnej drodze równoległej do kanału. 
Obiekt 7 - ??

Plan schronu
Rs.58c "Tobruk" pillbox for one MG and 3 soldiers.
Jeden ze z budowanych w 1944 r na Pozycji Pomorskiej schronów Ringstand Rs58c tzw. Tobruków. Dobrze zachowany choć dzisiaj niedostępny, wykorzystywany jest  na pomieszczenie gospodarcze.  
Podstawowy typ schronu stosowany w 1944 roku do wzmacniania pozycji niemieckich fortyfikacji stałych i polowych. Przeznaczony do prowadzenia ognia okrężnego przez co doskonale nadawał się do osłony obiektów 1 i 2-sektorowych choć stosowany był także jako wypełnienie zagrożonych, pozbawionych innych obiektów, odcinków, uzbrojenie 1ckm.
Przy południowej bramie do byłych Zakładów Produkcji Rolnej po prawej stronie drogi. Obiekt wykorzystywany do celów gospodarczych. 
Obiekt 8 - ??

ob2sekt_2.gif (30643 bytes) 30500020 ob7.jpg (29924 bytes)
Plan schronu Widok na zniszczony schron
The standard two sector combat object B1 resistance.
Zniszczony typowy schron dwusektorowy. Poza ścianami i zerwanym stropem niewiele z niego zostało.
Przykład schronu dwusektorowego, którego obydwie izby bojowe są osłonięte płytami 7P7 o 10 cm grubości (B1)  były budowane także w wersji z jedną płytą o odporności C i wzmocnieniem żelbetowym. Dodatkowo schron ten posiadał  betonowe ucho osłaniające  wejście przed ostrzałem. Podobne schrony: Obiekt 2 (Czechów), Obiekt 8 (Santok)
 Na terenie byłych Zakładów Produkcji Łąkarskiej widoczny z szosy Górki - Zwierzyń.
 

 

Odcinek Czechów - schrony zbudowane w 1937 i 1944 roku


Nr obiektu Opis

Mapa Oryg.
1 ?? Dwusektorowy B1 2x7P7, 2xMG08 ( wysadzony, bez pancerzy*)
2 ?? Ringstand Rs.58c D z 1944 (zachowany)
3 ?? Jednosektorowy B1 1x7P7 1xMG08 (zachowany, bez pancerzy*) KF
4 ?? Dwusektorowy B1 2x 7P7 2xMG08 (częściowo wysadzony, bez pancerzy*)
5 ?? Dwusektorowy B1 2x 7P7 2xMG08 (wysadzony, bez pancerzy*)
6 ?? Dwusektorowy B1 2x 7P7 2xMG08 ( wysadzony, bez pancerzy*)
7 ?? Ringstand Rs.58c D z 1944 (zachowany)
8 ?? Dwusektorowy B1 2x 7P7 2xMG08 ( wysadzony, bez pancerzy*)
9 ?? Jednosektorowy(?) B1 1x7P7 1xMG08 (wysadzony i zasypany, bez pancerzy*)
10 ?? Dwusektorowy(?) B1 2x 7P7 2MG08 ( wysadzony, bez pancerzy*)

Uwagi:

Mapa - oznaczenie wg. mapy, Oryg. - niemieckie oznaczenie oryginalne, B, B1, C, D - odporność schronu, KF - kazamata flankująca i obrony wejścia, MG08 - ckm główne uzbrojenie schronów,  
* bez pancerzy głównych, często zachowane są pancerze strzelnic obrony wejścia
Plany schronów na podstawie książki "Wał Pomorski" (1)

 

Następny odcinek?    Back ] Next ]    

 

 

ver. 07.26.04

 

 

 

NAWIGACJA
Home
Wprowadzenie

Odcinek Czechów
Odcinek Santok
Odcinek Górki Noteckie
Jaz na Noteci
Odcinek Wałcz
Konstrukcje
Co nowego?

Księga Gości
Guest Book Guest Book
Zobacz też
MRU
Fortyfikacje w Polsce
Kontakt
Od Autora

 

Księga Gości Guest Book Guest Book © tekst, zdjęcia i mapki - P.Brodziński e-mail: fortress@op.pl

 

STRONY FORTYFIKACYJNE - FORTRESS WEBSITES - ©PIOTR BRODZIŃSKI 1999/2004

Fortyfikacje w Polsce

Festungsfront Oder Warthe Bogen

 Links

 

 B    A     N     E     R