Odcinek Czechów

 

Mapy pozycji - Czechów


 

mapa_czechow_1_560.gif (86952 bytes)
Mapa odcinka Czechów (niem. - Zechow)

Uwagi:


Opis odcinka


 Najdalej na zachód wysunięty odcinek Wału Pomorskiego. Schrony zlokalizowano na prawym brzegu rzeki Warty i na wzgórzach na północ od niej. Zadaniem schronów bojowych było zabezpieczenie dogodnych przepraw przez rzekę zlokalizowanych w Czechowie i Górkach. Bronić przepraw miały standardowe obiekty jedno i dwu sektorowe wraz z  jednym dowódczo bojowym  i jednym z pomieszczeniem dla drużyny piechoty. Wydaje się że odcinek nigdy nie został dokończony zgodnie z planem na co wskazuje przede wszystkim nieciągła numeracja. Z numeracji wynika że dodatkowymi obiektami miały być Zw2 - schron drugiej linii(?) na północ od Czechowa i Zw4 - mógł by to być schron jednosektorowy.  Przeprawy w Górkach broniły trzy schrony z powodu braku zachowanej oryginalnej numeracji trudno jednak wywnioskować o potencjalnych brakach w liczbie obiektów. Obronę odcinka uzupełniały stanowiska polowe piechoty zlokalizowane w pobliżu schronów jak i na wysokich morenowych wzgórzach gdzie często jeszcze do dzisiaj znajdują się dobrze zachowane zespoły okopów. 

Najciekawsze obiekty

Obiekt 1 - Zw1

01_strz_gl.jpg (53004 bytes) 01_strz_flan_wej01.jpg (32347 bytes) 01_izb_boj_strz_flan.jpg (34673 bytes)
Plan schronu Strzelnica główna Strzelnica flankująca i wejście Strzelnica flankująca
The command and combat pillbox near Czechow village. 01_pom_gl.jpg (29144 bytes) 01_wej02.jpg (39534 bytes) 01_izb_boj.jpg (36620 bytes)
Wnętrze Wejście Widok z izby bojowej

Standardowy schron dowódczo bojowy położony na skarpie doliny Warty na zachodnim skraju Czechowa. Z jego izby bojowej roztaczał się widok aż po południowy kraniec przedmieść Gorzowa. Jest bardzo dobrze zachowany, choć oczywiście pozbawiony pancerzy i wszelkiego osprzętu. Doskonale widoczne są elementy mocujące przednią płytę pancerną, które z reguły niestety były wyrywane przy wysadzaniu schronów.

Schron dowódczo bojowy - obiekty takie mogły występować w postaci lustrzanego odbicia lub mieć izbę bojową po lewej stronie, wtedy wejście do pomieszczenia flankującego było umieszczone w pomieszczeniu pogotowia. Tego typu schrony o nieco mniejszych wymiarach  były normalnymi jednosektorowymi schronami bojowymi powiększonymi o pomieszczenie dla drużyny piechoty. Podobne schrony: Obiekt 13 (Santok)
Schron znajduje się na szczycie wzgórza tuż przed zwartą zabudową Czechowa. Prowadzi do niego wygodna ścieżka, a punktem charakterystycznym jest rosnące tuż obok samotne drzewo. 

 

Obiekt 2 - Zw3

02_strz_gl.jpg (43143 bytes)
Plan schronu Strzelnica zachodnia
The two sector combat pillbox in Czechów village.
Schron bojowy dwusektorowy wybudowany nad samym brzegiem Warty w Czechowie tuż przy dawnej przeprawie promowej. Była to ciekawa budowla w której zastosowano wzmocnienie jednej z płyt pancernych ścianką żelbetową (?) (na zdjęciu widoczne zniszczenia tej części schronu po wysadzeniu strzelnicy). Schron, jak wszystkie wybudowane na pozycji w 1937r o odporności B1 (1m żelbetu, płyty pancerne 100mm i 60mm(?), posiadał strzelnice rozstawione pod kątem 120 stopni i oddzielne pomieszczenie pogotowia. W tym przypadku z tyłu schronu dobudowano dodatkową ściankę oporową zabezpieczającą wejście przed osypującą się ziemią.
Schron dwusektorowy tego typu posiadał jedną z izb bojowych (lewą w tym przypadku) zabezpieczoną płytą pancerną o odporności C (6cm grubości)  wzmocnioną ścianką żelbetową. Drugą izbę bojową osłaniała standardowa płyta w tego typu obiektach czyli 7P7 o odporności B1 (10 cm grubości). W tym konkretnym przypadku zastała także dobudowana ścianka osłaniająca wejście przed osypującą się ziemią. Dokładny typ schronu (być może posiadał dwie płyty 7P7) trudno jest w tej chwili określić z powodu braku dostępu do obiektu.
Niestety w 1999 roku cały schron został zasypany ziemią i obecnie przypomina pagórek niczym niewyróżniający się z otoczenia. Dojazd drogą w samym centrum Czechowa przez tory w kierunku Warty.

 

Obiekt 2a - Zw4a

2A_widok_strzel_B1.jpg (50670 bytes) 2A_widok_strzel_C.jpg (49505 bytes) 2A_przeds_napis.jpg (31825 bytes)
Plan schronu Strzelnica z płytą 7P7 Strzelnica z płytą 10P7 Strzelnica obrony wejścia i nr schronu
Only one not destroyed two sector combat pillbox near Czechów village. The armoured plates -  7P7, B1 resistance (10cm) with embrasure and observation slit, and 10P7 (6cm). 2A_strzC_napis.jpg (41334 bytes) 2A_wej_strzC.jpg (27802 bytes)
Południowa izba bojowa 7P7 Zachodnia izba bojowa 10P7
Drugi ze schronów położonych nad brzegiem Warty w Czechowie. Tym razem zlokalizowany na jego wschodnim skraju obok nasypu kolejowego. Jest najlepiej zachowanym obiektem w rejonie Gorzów-Santok. Inny podobnie dobrze zachowany schron stoi dopiero w Zwierzyniu. Dziś są to prawdziwe perełki w naszyjniku budowli Pommernstellung na przestrzeni 300 kilometrowej pozycji. Schron ten jest obiektem dwusektorowym o rozstawie osi strzelnic 120 stopni. Zachowane są obydwie płyty pancerne, od strony pd. 7P7 od strony zach. osłonięta dodatkową ścianką żelbetową płyta 10P7. 
Schron dwusektorowy tego typu posiadał jedną z izb bojowych (lewą w tym przypadku) zabezpieczoną płytą pancerną o odporności C (6cm grubości)  wzmocnioną ścianką żelbetową. Drugą izbę bojową osłaniała standardowa płyta w tego typu obiektach czyli 7P7 o odporności B1 (10 cm grubości). Podobne schrony: Obiekt2/Zw.3 (Czechów)
Obiekt dosyć trudny do zlokalizowania. Położony jest na wschodnim skraju Czechowa tuż przy skrzyżowaniu szosy do Santoka z torami kolejowymi. Jest zupełnie niewidoczny nawet z najbliższej odległości bo zbudowano go poniżej poziomu drogi tuż przy jej nasypie... aktualnie niestety wejście zasypywane jest przez mieszkańców śmieciami.

 

Obiekt 2b - Zw3a

2B_strz_gl.jpg (69090 bytes) 2B_strz_flank1.jpg (69081 bytes) 2B_nazwa.jpg (24313 bytes)
Plan schronu Strzelnica główna Strzelnica flankująca i wejście Nr schronu
One sector combat pillbox with a room for an infantry squad. 2B_widok.jpg (34619 bytes) 2B_pom_strz_flank.jpg (23873 bytes)
Widok na przedpole pozycji Strzelnica flankująca
Schron jednosektorowy z pomieszczeniem dla drużyny piechoty Nr Zw.3a został wybudowany na szczycie wzgórza dominującego nad okolicą i przeznaczono go do ognia bocznego. Jego strzelnica skierowana jest na wschód. Przedpole odcinka czechowskiego, widoczne jest doskonale ze stropu obiektu ale, co ciekawe, nie z izby bojowej, której ckm ryglował  drogę biegnącą w kierunku północnym na tyły pozycji. Stan obiektu bardzo dobry, zachowały się wewnętrzne strzelnice obrony wejścia oraz ościeżnica drzwi pancernych zamykających izbę bojową choć ani płyta 7P7 ani osłona pancerna strzelnicy flankującej się nie zachowała. Dobrze za to zachowane są napisy eksploatacyjne i oryginalne oznaczenie schronu. 
Obiekt jednosektorowy z pomieszczeniem dla drużyny piechoty. Tego typu schrony, choć bardzo podobne zewnętrznie do schronów dowódczo bojowych, mają nieco mniejsze wymiary pomieszczenia pogotowia i pozbawione są ścianek działowych. Podobne schrony: Obiekt 7 (Santok)
Obiekt znajduje się na terenie prywatnym i jest niedostępny.

 

Obiekt 3 - ??

03_wejsc.jpg (29270 bytes) 03_strz_gl.jpg (59815 bytes) 03_izb_boj_wyj_strz.jpg (46152 bytes)
Plan schronu Wejście i strzelnica karabinowa  Strzelnica główna Wnętrze schronu
The standard one sector combat pillbox.
Schron bojowy jednosektorowy, wybudowany na nasypie kolejowym za Czechowem. Z poziomu szosy mało widoczny, tym bardziej że jest mocno zniszczony. Wysadzeniu uległa strzelnica główna a skutkiem eksplozji było zerwanie stropu, który wywrócony widoczny jest na fotografii. Doskonale widać stosowaną przez Niemców sztywną warstwę przeciwodpryskową z dwuteowników i blach stalowych. Pomimo zniszczeń zachowała się dobrze część wejściowa. 
Podstawowy typ schronu jednosektorowego z 1937 roku. Występował w kilku mutacjach jak np. odbicie lustrzane czy brak wyjścia awaryjnego. W przypadku obsypania go ziemią posiadał z tyłu dodatkową ścianę zabezpieczającą przed osypywaniem się ziemi do wejścia. Podobne schrony: Obiekt 4, Obiekt 14 (Santok)
Schron ten łatwy jest do wypatrzenia, choć z poziomu szosy widać tylko gęstwinę zarośli. Znajduje się na nasypie kolejowym zaraz za ostatnimi zabudowaniami Czechowa. Znalezienie go ułatwia gniazdo bociana zbudowane tuż obok na słupach telegraficznych. 

 

Obiekt 4 - ??

04_strz_gl.jpg (66018 bytes) 04_wej_wid_og.jpg (64146 bytes) 04_izb_boj_wyj_strz.jpg (47061 bytes)
Plan schronu Strzelnica główna Widok z zapola Wnętrze schronu
One sector B1 resistance standard combat pillbox.
Jeden z dwóch schronów bojowych zbudowanych w pobliżu przeprawy na Warcie niedaleko Górek Santockich. Standardowy jednosektorowy schron bojowy w którym izba bojowa połączona była z pomieszczeniem pogotowia. W 1937 był to najmniejszy typ schronów na Wale Pomorskim. Pancerz główny nie zachowany, dobrze zachowany blok wejściowy.  
Podstawowy typ schronu jednosektorowego z 1937 roku. Występował w kilku mutacjach jak np. odbicie lustrzane czy brak wyjścia awaryjnego. W przypadku obsypania go ziemią posiadał z tyłu dodatkową ścianę zabezpieczającą przed osypywaniem się ziemi do wejścia. Podobne schrony: Obiekt 3, Obiekt 14 (Santok)
Schron znajduje się tuż przy szosie i jest doskonale widoczny. Tylna część schronu znajduje się obecnie tuż przy szosie z Gorzowa do Santoka i nie wiadomo czy budowa ścieżki rowerowej nie spowoduje zasypania wejścia do obiektu. Schron wybudowano na samym brzegu Warty i każda większa powódź powoduje jego zalewanie.

 

Obiekt 5 - ??

05_strz_gl02.jpg (48912 bytes) 05_strz_gl01.jpg (55882 bytes) 05_izba_pog_napisy.jpg (28365 bytes)
Plan schronu Strzelnica południowa Strzelnica zachodnia Napisy
Two sector combat pillbox near Górki village, Gorzow-Santok road.
Schron dwusektorowy wraz z pobliskim obiektem jednosektorowym bronił przeprawy przez Wartę w pobliżu Górek. Był to podobny obiekt jak ten wybudowany w Czechowie jednak jego obydwie strzelnice były osłonięte płytami 7P7. Schron znajduje się pomiędzy szosą a brzegiem Warty. Jedna ze strzelnic tuż nad brzegiem skierowana jest wprost na rzekę. Po wysadzeniu płyty pancernej pozostał wyrwany wybuchem blok betonowy stanowiący jej przedpiersie.
Przykład schronu dwusektorowego, którego obydwie izby bojowe są osłonięte płytami 7P7 o 10 cm grubości (B1)  były budowane także w wersji z jedną płytą o odporności C i wzmocnieniem żelbetowym. Podobne schrony: Obiekt 2 (Czechów), Obiekt 8 (Santok)
Schron ten widoczny jest doskonale z szosy Gorzów - Santok, ostatnio na stropie wybudowano drewniana budkę. 
 

 

Odcinek Czechów - schrony zbudowane w 1937 roku


Nr obiektu Opis

Mapa Oryg.
1 Zw1  Jednosektorowy B1 dowódczo bojowy 1x7P7 1x403P9 (dobrze zachowany, bez pancerzy*), KF
2 Zw3  Dwusektorowy B1 1x7P7 1x10P7 lub 7P7 (częściowo wysadzony, bez pancerzy*)
2a Zw4a  Dwusektorowy B1 1x7P7 1x10P7 (zachowany, z pancerzami)
2b Zw3a  Jednosektorowy B1 z pom. dla drużyny piechoty 1x7P7 1x403P9 (zachowany, bez pancerzy*), KF
3 ??  Jednosektorowy B1 1x7P7 (wysadzony, bez pancerzy*)
4 ??  Jednosektorowy B1 1x7P7 (zachowany, bez pancerzy*)
5 ??  Dwusektorowy B1 2x 7P7 (częściowo wysadzony, bez pancerzy*)

Uwagi:

Mapa - oznaczenie wg. mapy, Oryg. - niemieckie oznaczenie oryginalne, B, B1, C, D - odporność schronu, KF - kazamata flankująca i obrony wejścia, MG08 - ckm główne uzbrojenie schronów,  
* bez pancerzy głównych, często zachowane są pancerze strzelnic obrony wejścia
Plany schronów na podstawie książki "Wał Pomorski" (1)

 

Następny odcinek?    Next ]    

 

 

ver. 07.26.04

 

 

 

NAWIGACJA
Home
Wprowadzenie

Odcinek Czechów
Odcinek Santok
Odcinek Górki Noteckie
Jaz na Noteci
Odcinek Wałcz
Konstrukcje
Co nowego?

Księga Gości
Guest Book Guest Book
Zobacz też
MRU
Fortyfikacje w Polsce
Kontakt
Od Autora

 

Księga Gości Guest Book Guest Book © tekst, zdjęcia i mapki - P.Brodziński e-mail: fortress@op.pl

 

STRONY FORTYFIKACYJNE - FORTRESS WEBSITES - ©PIOTR BRODZIŃSKI 1999/2004

Fortyfikacje w Polsce

Festungsfront Oder Warthe Bogen

 Links

 

 B    A     N     E     R