Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0238


Teren: 

Polska północna

Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 53°54'03.2"N 14°19'57.5"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka bateria artylerii nadbrzeżnej
Lokalizacja Świnoujście (Warszów) Zobacz na mapie
Opis obiektu Bateria artylerii nadbrzeżnej Vineta. Jedna z najciekawszych baterii w Świnoujściu. Niestety jej obiekty do dzisiaj są niedostępne dla zwiedzających! Zbudowana w latach 30-tych XX w. składała się z  4 schronów koszarowo bojowych, podobnych do tych z baterii Göben, schronu amunicyjnego, schronu elektrowni i schronu kierowania ogniem z dalmierzem. Schrony bojowe uzbrojone były w armaty 15 cm w półzakrytych wieżach typowych dla artylerii morskiej. W tych dużych jednokondygnacyjnych schronach poza stanowiskiem działa ( na stropie schronu) znajdowały się pomieszczenia koszarowe załogi, magazyn amunicji i ładunków oraz zaplecze socjalno techniczne. Schron kierowania ogniem zbudowano jako dwukondygnacyjny z pancernymi kopułami obserwacyjnymi i dalmierzem. Schrony częściowo zostały wysadzone. Więcej na temat powojennej historii obiektu i obecnego stanu w News 2011. (Aktualizacja 2014) Od 31.12.2013 cały teren baterii przeszedł pod opiekę Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu a od lata 2014 można już zwiedzać większość obiektów. Bateria w czasach PRL została przebudowana na centrum dowodzenia wojsk Układu Warszawskiego. Miano z tego miejsca kierować inwazją m.in. na Danię. Schrony bojowe armat przystosowano do pobytu i pracy oficerów sztabowych a dawny schron kierowania ogniem stał się schronem dla Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Frontu Nadmorskiego. Całość połączono niezbyt głęboko posadowionym podziemnym chodnikiem. Więcej na stronie Muzeum Obrony Wybrzeża lub stronie Podziemne Miasto.
 
Opis dojazdu Dzielnica Warszów. Między morzem a torami kolejowymi. Od 1 maja 2014 obiekty są juz dostępne do zwiedzania.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Film na Youtube
Uwagi

 

Zobacz też:  Świnoujście 030, 029, 063, 231 232 233
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006