Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0237


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka bateria p.lot.
Lokalizacja Świnoujście (Warszów)
Opis obiektu Przeciwlotnicza bateria zaporowa Osternothafen (Warszów). Zbudowana w latach 30-tych XXw. Przeznaczona do zwalczania celów powietrznych oraz celów morskich. W czasie wojny bateria była rozbudowywana i uzbrojona w różne armaty. Centralnie zbudowano schron dalmierza z zapleczem oraz na dwóch skrzydłach schron techniczny i koszarowy. Koncentrycznie wokół dalmierza rozmieszczono działobitnie. Do dzisiaj zachowane częściowo różne obiekty baterii.
Opis dojazdu Dzielnica Warszów. Dojazd ulicą Ku Morzu. Bateria znajduje się w lesie na lewo od "ronda".  
Autor wpisu

 

...
Inne informacje
Uwagi W razie budowy Gazoportu prawdopodobnie wszystkie obiekty baterii ulegną rozbiórce.

 

Zobacz też:  Świnoujście 030, 029, 063, 231
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006