Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0324


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Bateria artylerii obrony wybrzeża  54°38'41.32"N 18°47'33.33"E

Linia fortyfikacyjna

Polski Rejon Umocniony Hel 1939
Lokalizacja Hel Zobacz na mapie
Opis obiektu Już w czasie działań wojennych dowództwo RU Hel postanowiło wzmocnić obronę półwyspu poprzez demontaż rufowych wież działowych z zatopionego 3 września w porcie na Helu dużego stawiacza min ORP Gryf. Zbudowano dwa betonowe stanowiska w postaci walcowatych fundamentów dla wież działowych zdjętych z okrętu, większe dla wieży dwudziałowej mniejsze dla jednodziałowej. Bateria miała otrzymać numer 34. Wobec kapitulacji załogi RU Hel bateria nie wzięła udziału w walkach. Do dzisiaj zachowały się oba stanowiska - fundamenty wież działowych. Wieże dziobowe zdemontowane po wojnie z wraku można oglądać w Muzeum WP w Warszawie oraz Muzeum MW w Gdynii.  
 
Opis dojazdu W pasie wydm w pobliżu 3 Baterii Artylerii Stałej Hel Bór (Nr 298)  
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje W pobliżu znajduje się 3BAS oraz stanowiska dział baterii "greckiej" z 1939 r.
Uwagi

 

Zobacz też:
3BAS - Nr 298, Bateria "grecka" - Nr323
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2012