Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0323


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Bateria artylerii obrony wybrzeża  54°38'22.26"N 18°48'0.14"E

Linia fortyfikacyjna

Polski Rejon Umocniony Hel
Lokalizacja Hel Zobacz na mapie
Opis obiektu Powstała w 1931 r. bateria Nr 11 obrony wybrzeża nazywana też "grecką" wyposażona została w dwie armaty dalekonośne 105 mm francuskiej firmy Schneider. Zakupione do w 1928 r. do testów dwie polowe armaty pierwotnie przeznaczone dla Grecji (stąd nazwa "greckie") zostały przekazane Marynarce Wojennej do wykorzystania w tworzonym właśnie RU Hel. Duża donośność armat (15000m) pozwalała na obronę (wraz z baterią "duńską" podobnych armat) półwyspu od strony pełnego morza a także prowadzenia ognia w stronę zatoki. Bateria składała się z dwóch działobitni w formie betonowych okręgów umożliwiających obrót armat o kąt 360 stopni oraz dwóch schronów biernych, których przeznaczenie jest trudno określić, mogły być schronami obsługi lub magazynami amunicji. Po roku 1936 kiedy to do służby weszła bateria armat 152 mm numerację baterii na półwyspie zmieniono, odtąd bateria "grecka" nosiła numer 32.  Do dzisiaj zachowały się oba schrony bierne i działobitnie otoczone nasypami ziemnymi.
 
Opis dojazdu W pasie wydm w pobliżu 3 Baterii Artylerii Stałej Hel Bór (Nr 298
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje W pobliżu znajduje się 3BAS oraz stanowiska dział Gryfa z 1939 r.
Uwagi

 

Zobacz też:
3BAS - Nr 298
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2012