Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0307


Teren: 

Polska zachodnia Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów  52°51'11.60"N  15°50'13.14"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka linia Wału Pomorskiego
Lokalizacja Drezdenko Zobacz na mapie
Opis obiektu Zespół schronów bojowych Wału Pomorskiego (Pommernstellung), niemieckiej linii fortyfikacji Pozycji Pomorskiej nad Notecią zbudowanej w roku 1937. Zadaniem schronów była obrona przeprawy przez Noteć w miejscowości Drezdenko. Na tym odcinku zbudowano łącznie 10 obiektów. W większości (7szt.) były to małe jednoizbowe, jednosektorowe schrony bojowe o odporności B1 , typowej dla linii Noteci, dla 1 ckm w izbie bojowej za płytą 7P7. Dwa pozostałe schrony pierwszej linii obrony to obiekty z pomieszczeniem dla drużyny piechoty. Także jednosektorowe, B1, z izbą bojową chronioną płytą 7P7 uzbrojone w jeden ckm. Na zapolu pierwszej linii, przy drodze do Zagórza, znajdował się typowy schron dowódczo bojowy z pomieszczeniami dla dowódcy odcinka oraz izbą bojową ckm. Schrony zbudowano po stronie południowej i północnej linii kolejowej Gorzów - Krzyż wzdłuż skarpy doliny Noteci. Obecnie są dosyć trudne do zlokalizowania. Wszystkie schrony po wojnie zostały wysadzone i są obecnie mocno zniszczone.
Opis dojazdu W miejscowości Drezdenko. Cztery obiekty po północnej stronie linii kolejowej i ulicy Strzeleckiej, kolejne dwa po północnej stronie linii kolejowej na wschód od ul. Długiej. Dwa schrony znajdują się po południowej stronie linii kolejowej przy ul. Portowej. Jeden na wzniesieniu w lesie na przedłużeniu ulic Strzeleckiej i 1 Maja.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje W pobliżu znajduje się drugi zespół fortyfikacji - Jaz na Noteci.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010