Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0051


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Wał Pomorski, Linia Noteci
Lokalizacja Drezdenko
Opis obiektu Największy jaz forteczny zbudowany na Wale Pomorskim. Jaz klapowy przegradzał rzekę Noteć i w stanie zamkniętym powodował podniesienie jej poziomu o ponad 1m co powodowało zalanie dużego obszaru łąk. Obecnie mechanizmy jazu są zniszczone (wysadzone po wojnie) zachowały się jednak w doskonałym stanie wszystkie budowle w tym schrony o odporności A. Na drugą stronę rzeki, gdzie znajdują się schrony osłony jazu można przejść po nieczynnym moście kolejowym. Dokładne informacje na stronie - Wał Pomorski - Odcinek Noteci 1937
Opis dojazdu W Drezdenku skręcamy w kierunku Krzyża a następnie przed samym wiaduktem kolejowym, polną drogą w lewo wzdłuż nasypu kolejowego (uwaga - przy wysokim stanie wody Noteci może być problem z dojazdem).
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Uwaga, na moście brak z jednej strony barierek, należy zachować szczególną ostrożność. W 2008 roku barierek brakuje już po obu stronach przy końcu mostu od strony północnej.
W pobliżu zespół fortyfikacji Wału Pomorskiego w Drezdenku.
Uwagi

 

Zobacz też:
Książka "Wał Pomorski" Janusz Miniewicz, Bogusław Perzyk
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006