Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0130


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Teniatyska (Mosty Małe)
Opis obiektu Zespół bunkrów betonowych - 14-na nie zalesionym wzgórzu, trzy bunkry mają zachowane kopuły pancerne, większość w dobrym stanie, stanowi odrębną całość nie można łączyć z pozycją Dęby. Wraz z pozycją Dęby na tej stronie występuje jako Lubycza Królewska - jest to nieprawidłowe, należałoby to zmienić, oba zespoły bunkrów występują po przeciwnych stronach drogi nr 17 i miejscowości Lubycza w odl. ok. 5km od siebie.

(Uzupełnienie 11.2006) Bunkry w większości nie są numerowane, więc trudno je określać. Jeden z bunkrów całkowicie zniszczony najprawdopodobniej przez uderzenie bomby  burzącej. W jednym w bunkrów podłoga jednego pomieszczenia rozerwana jakby wybuchem z dolnej kondygnacji. Kilka bunkrów zalanych wodą w dolnej kondygnacji. Większość bunkrów oprócz kondygnacji podstawowej (bojowej) posiada kondygnację dolną - niemal taką samą co do wielkości w stosunku do kondygnacji wyższej. W wielu bunkrach istnieje jeszcze trzecia, najniższa kondygnacja, która sprawia wrażenie magazynów amunicji, ale to tylko moje przypuszczenia. Warto poinformować, że pozycję tę bardzo trudno zwiedza się w pełni lata, gdyż bunkry usytuowane są na polach obsianych zbożem. Przedzieranie się przez roślinność jest wyczerpujące i trzeba to brać pod uwagę, przy planowaniu czasu eksploracji. Na północno-zachodnim skraju wzgórza wyraźnie zaznaczony rów przeciwczołgowy. Istnieją pewne przesłanki, aby uważać, że w Teniatyskach był również podziemny (drewniany? ceglany?) bunkier nieznanego pochodzenia (UPA?) - bunkier na terenie posesji nieopodal mostu.

Marek Szadkowski marek251s@wp.pl

 

Opis dojazdu droga Nr 17, w połowie drogi między Lubyczą Królewską a Hrebennem skręt w lewo
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Obiekt łatwo dostępny, jest to węzeł obronny, wraz z węzłem Dęby był osłaniany pozycją odległą o ok10km ( 3małe bunkry) w literaturze może występować pod nazwą Mosty Małe.
Uwagi

 

Zobacz też: Lubycza 072
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006