Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0072


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Lubycza Królewska
Opis obiektu Zespół kilkunastu bunkrów: strop: żelbeton ok.1m grubości, trzy kondygnacyjne, z czego dwie kondygnacje pod ziemią, z 1,5m fosą dookoła, w odległości od 100m do 2km od siebie, z pokrywającymi się polami ostrzału. 
Opis dojazdu Woj.Lubelskie (byłe Zamojskie) ok.12km na południe od Tomaszowa Lubelskiego, okolice Lubyczy Królewskiej, ok.2km na zachód od tejże miejscowości, najlepiej dojechać na miejsce rowerem ;)
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Rawsko Ruski Rejon Umocniony. Większość obiektów zniszczona (rozbita) i obrośnięta krzewami, kilka zachowało swój pierwotny wygląd, dwa udostępnione do zwiedzania
Uwagi

 

Zobacz też:  130.Teniatyska
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006