Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0247


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Bojowy schron piechoty

Linia fortyfikacyjna

Pruskie fortyfikacje Pozycji Jezior Mazurskich
Lokalizacja Guzianka
Opis obiektu Bojowy schron piechoty, betonowy blokhaus z końca XIX wieku. Schrony takie nazywane były też wieżami piechoty lub wieżami karabinów maszynowych (MG - Turm. Przeznaczony do obrony mostu drogowego i śluzy na kanale. Dobrze zachowany. Na górnej kondygnacji strzelnice ckm na dolnej strzelnice karabinowe.
Opis dojazdu Tuż przy śluzie i moście drogowym (szosa na Wejsuny).
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Podobne obiekty w miejscowości Mikołajki i Ruciane Nida. W pobliżu przy drodze gruntowej na Wygry, tuż nad jeziorem znajduje się jeden z częściowo zachowanych szańców piechoty.
Uwagi

 

Zobacz też: 244, 245, 246
http://www.fortyfikacje.net/pisz/fort/tyimgt1.htm
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006