Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0245


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Bojowy schron piechoty

Linia fortyfikacyjna

Pruskie fortyfikacje Pozycji Jezior Mazurskich
Lokalizacja Mikołajki
Opis obiektu Dwa dwukondygnacyjne bojowe schrony piechoty, betonowe blokhausy z końca XIX wieku nazywane też wieżami piechoty lub wieżami karabinów maszynowych (MG - Turm). Przeznaczone były do obrony dawnego mostu drogowego na kanale łączącym jez. Tałty z Mikołajskim. Dobrze zachowane, obecnie niedostępne, wykorzystywane komercyjnie jako smażalnia ryb.
 
Opis dojazdu Przy kładce dla pieszych (dawny most rogowy).
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Podobne obiekty w Mikołajkach przy moście kolejowym oraz w miejscowości Ruciane Nida i Guzianka.
Uwagi

 

Zobacz też: 244, 246, 247
http://www.fortyfikacje.net/pisz/fort/tyimgt1.htm
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006