Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0012


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Polska
Lokalizacja Węgierska Górka
Opis obiektu Zespół 5 schronów bojowych. 4 schrony piechoty (1x37mm ppanc, 3xckm, 1xrkm
1 ze schronów nie obsadzony) 1 schron artyleryjski (2x75mm,1xrkm). Duże obiekty (bunkry) żelbetowe, jednokondygnacyjne z rozbudowanym systemem pomieszczeń, grubość stropu ok. 150-200 mm, Zachowane w dobrym stanie.
Opis dojazdu Dojazd z Żywca drogą 944 w stronę Zwardonia. W miejscowości Węgierska Górka po obu stronach rz. Soły znajdują się obiekty. Centralny zlokalizowany przed mostem po prawej stronie drogi w odległości ok. 350 m.
Autor wpisu

 

Krystian Taroni telefon: 0-32  751 95 63 Trapp@inetia.pl
Inne informacje Planowano budowę 16 schronów jednak do 01-09-1939 ukończono tylko te pięć ( ale cztery biorące udział w walce skutecznie przez 48 godzin powstrzymywały VII Dywizję Bawarską... ) Poza tym na terenie Węgierskiej Górki są jeszcze fragmenty fundamentów pod kolejne sześć schronów bojowych. Obiekt centralny tzw. fort Wędrowiec zagospodarowany i udostępniony dla zwiedzających (tak trzymać), pozostałe dostępne.
Uwagi

 

Zobacz też: Węgierska Górka 198
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006