Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0198


Teren: 

Polska południowa

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Węgierska Górka, wzdłuż rzeki Soły
Opis obiektu Nie są to "tobruki" lecz bliżej nie znane mi bunkry. Maja kształt graniastosłupa podstawa koło. Jest jedna strzelnica dl. na 40 cm i wysoka na 10 cm. Wejście do nich znajduje się z tylu i jest zasypane.
Opis dojazdu Jadąc od strony Żywca skręcamy w polną drogę w prawo ok. 10 m przed mostem na Sole przed Węgierską Górką. Zatrzymujemy się przed zakazem wjazdu i pieszo idziemy dalej. 1 znajduje się po prawej stronie na pagórku i prowadzi do niego ścieżka pierwsza w prawo. Kolejny jest doskonale widoczny z tego samego mostu i leży ok. 50 m. po lewej stronie rzeki patrząc w gore rzeki. Następne znajdują się wzdłóż całego prawego brzegu rzeki.  Obok "Wedrowca " po prawej stronie znajduje się zagłębienie w ziemi ślad po polskim stanowisku CKM-u.
Autor wpisu

 

Szymon Kalicki  sponson@interia.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006