Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0174


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Schron

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Beniaminów
Opis obiektu Schron bojowy linii przedmoście W-wy z 1944r. Odstrzelona kopuła i płyta pancerna, reszta świetnie zachowana, bardzo rzadko odwiedzany, zachowane napisy.
Opis dojazdu Obiekt wbudowany w wydmę wys.89m, tuz obok toru kolejowego, dojście od przystanku Dąbkowizna na wschód jakieś 1500m, po prawej stronie torów.
Autor wpisu

 

Inne informacje Bardzo malowniczo położony i nie zaśmiecony, w okolicy na południe powinien być następny.
Uwagi To pozostałości schronu R120b, identycznego jak na Dąbrowickiej Górze (088-Dąbrówka)

 

Zobacz też: 070-Janówek, 043-Pogorzel, 083-Ossów,
088-Dąbrówka http://www.kazamaty.prv.pl 345-Dąbkowizna
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006