Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0083


Teren: 

Polska centralna

Rodzaj obiektu

Schron bojowy

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka, przedmoście Warszawa
Lokalizacja Ossów
Opis obiektu Dwa betonowe bunkry, przy dawnej linii kolejowej, pierwszy z "pięterkiem", drugi mniejszy. Na tym samym poligonie jeszcze inne obiekty.
Opis dojazdu Z Ossowa, przejść koło kościółka z cmentarzykiem, dalej tą samą drogą, dojść do prostopadłej i w prawo. Za około 300m po lewej 1 obiekt, 300m dalej następny. Na tym samym poligonie jeszcze kilka obiektów, na ile to możliwe służę informacją i pomocą.
Autor wpisu

 

Zidler 613-83-93 zidler@wp.pl
Inne informacje Poligon wojskowy wstęp wzbroniony :) Pozostałe obiekty w bardzo dużych odległościach od siebie, z różnych okresów, bardzo ciężka lokalizacja.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006