Odcinek Centralny

 

Festungsfront OWB - Odcinek centralny


 

central_2004_projekt.jpg (79910 bytes)

central_2004_1.gif (165054 bytes)

Autor: Robert Słomian robertsl@go2.pl

Mapa odcinka - projekt 1936 Mapa odcinka - stan 1939(44)  System podziemny - stan aktualny****

[ więcej ]

  
    

   Długą, ok. 80 kilometrową linię fortyfikacji MRU dzieli się na trzy odcinki, Północny, Centralny i Południowy. Każdy z nich jest różny pod względem charakterystyki geograficznej, znaczenia wojskowego i nasycenia obiektami fortyfikacyjnymi. Ich granice są też właściwie płynne zależnie od przyjętych kryteriów  przesuwa się je w tę lub tamtą stronę o kilka schronów.

   Uwaga: W pierwotnym planie FFOWB schrony bojowe miały być skupione w grupach warownych których rdzeniem miały być potężne A werki. Nigdy jednak nie doszło do ukończenia pozycji i budowy wszystkich schronów tak by GW zaistniały w pierwotnej swej formie. Dzisiejsze nazwy grup warownych pochodzą z 1944 roku gdy to gorączkowo przygotowywano obronę. 

Opis odcinka

  Odcinek ten w odróżnieniu od północnego i południowego w większości nie posiada dających się stosunkowo łatwo przystosować do obrony przeszłód wodnych. Co prawda jego odcinki skrzydłowe na północy od Kurska do Kęszycy i na południu w okolicy Boryszyna i Staropola są bardzo urozmaicone znajdują się tam też jeziora i niewielkie cieki wodne całe jednak centrum odcinka to wyżyna z kilkoma niewielkimi wzgórzami. Zdobycie jej przez wroga umożliwiło by oskrzydlenie umocnionych już skrzydeł linii FFOWB i kontynuowanie natarcie w kierunku Odry i co naturalne Berlina. Nie dziwi więc że tak bardzo przykładano wagę do umocnień tu projektowanych. Aby uczynić obronę jak najskuteczniejszą, w tym najdogodniejszym do ataku miejscu, fortyfikatorzy niemieccy postanowili właśnie tutaj wprowadzić swój pomysł budowy frontu ufortyfikowanego czyli prawdziwego "betonowego okopu" wyposażonego w najpotężniejsze i najnowocześniejsze fortyfikacje. Miały być one lepsze i nowocześniejsze od tego co dotychczas zbudowano na świecie.  Niemcy postanowili póść krok do przodu i zrezygnować z klasycznych fortyfikacji opartych na dużych artyleryjskich grupach warownych i mniejszych obiektów rozmieszconych na międzypolach jak np na Linni Maginota. Chcieli prześcignąć Francuzów nie tylko na polu wielkości i odporności obiektów, nie tylko na polu nowoczesności uzbrojenia i wyposażenia technicznego ale też w sposobie rozplanowania poszczególnych obiektów fortyfikacyjnych i taktyki walki.

 

Opisy obiektów

 Obiekty poł. z systemem 
GW Lützoff
GW Yorck
GW Gneisenau
GW Scharnhorst
GW Friesen
GW Jahn
 
 Obiekty flanki pn i pd      
GW Nethelbeck
  GW Schill
GW Körner
Plany a rzeczywistość

   Odcinek Centralny OWB niczym ogromna grupa warowna posiadać miał wszystko co potrzebne było do długotrwałej i skutecznej obrony. Tak więc klasyczne grupy warowne miały zostać połączone w jeden zespół fortyfikacyjny  podziemnymi chodnikami komunikacyjnymi. Główna Droga Ruchu (GDR) miała być elementem spinającym poszczególne schrony pod którymi znajdować się miały koszary, magazyny, maszynownie i inne pomieszczenia techniczno socjalne. Z głównej drogi ruchu wychodzić miały tunele do kilku położonych na zapleczu bloków wjazdowych. Wszystkie obiekty miały wspierać się ogniem a przedpole pozycji zabezpieczono ciągłą zaporą p.panc w postaci betonowych "zębów smoka". Standardowe i bardzo rozpowszechnione w fortyfikacjach tamtej epoki (Francja, Czechy) samodzielne tradytory artyleryjskie do ostrzału bocznego międzypól grup warownych miano zastąpić kazamatami pancernymi zintegrowanymi ze schronami bojowymi. Osłonę przeciwszturmową schronów miały zapewnić granatniki M19 i miotacze ognia, w które było uzbrojonych większość obiektów. Artyleria dalekonośna przeznaczona miała być przede wszystkim do ostrzału przedpola pozycji i skupiona została w bateriach pancernych. Wojska polowe, piechota i wspierające ją wojska pancerne  miały walczyć na przedpolu i likwidować włamania nieprzyjaciela.   

  Cała ta koncepcja opierała się na dużej liczbie schronów, które miały nie tylko ochraniać załogę przed ostrzałem ale stanowić swego rodzaju punkty oporu zdolne do walki w okrążeniu. Poza schronami które do 1939 roku zostały zbudowane i do dzisiaj możemy je podziwiać, a więc tymi o odporności B, miano zbudować jeszcze potężniejsze budowle. Obiekty te o różnej wielkości i odporności A1 i A (ściany i stropy 2,5 i 3,5m) uzupełniały  baterie pancerne z pancernymi wieżami obrotowymi  dla armat i haubic kalibru do 15cm o grubości pancerza do 60 cm...

  

System podziemny

stan36_39_2006.gif (44391 bytes)

Stan na 1939 rok - zbudowano tylko nikłą część obiektów naziemnych i żadnego A werke... Projekt z 1936 roku - rozbudowane grupy warowne na północy i południu oraz wiele ciężkich A werke i baterii pancernych
 

Konstrukcje

 

  Środkowa część odcinka (obecnie najlepiej zachowana) rozbudowana miała być do dwóch, częściowo trzech linii. W pierwszej linii B werki i A werki, w drugiej A1 werki w trzeciej baterie pancerne wraz ze schronami osłony. Daleko z tyłu głównej linii obrony, wjazdów do systemu podziemnego miały chronić bloki wejściowe z km-ami i armatami p.panc oraz obiekty osłonowe. Odcinek Centralny to jednak nie tylko system podziemny. Na flankach odcinka zbudowano grupy schronów bez połączeń podziemnych lub tylko z zaczątkami tych połączeń. Na południu GW Körner składająca się z kilku B werków bez połączeń podziemnych osłaniana przez zalewy i kanały taktyczne zamykała obronę Odcinak Centralnego od południa. Północną flankę odcinka zamykały GW Nethelbeck, GW Schill z małym systemem podziemnym, oraz zespół schronów w pobliżu szosy Międzyrzecz - Sulęcin, które przygotowane były do rozbudowy o niezależny system podziemny i zapewne miały być wzmocnienie A werkiem.

  W planach z 1936 było wybudowanie na całym 15 kilometrowym odcinku ok. 100 obiektów naziemnych! Daje to średnią gęstość aż 6,6 obiektu na 1km frontu. Wchodziło w to m.in. ok. 50 obiektów A, A1 i B, 13 wież czterech baterii pancernych i 4 bloków wejściowych. 

  Do 1939 roku zbudowano jednak tylko 21obiektów połączonych z systemem podziemnym oraz 16 nie połączonych (oczywiście istniały tam też schrony wcześniejszej linii Niesłysz - Obra) Zaczęto też wznosić pierwsze obiekty baterii pancernej Nr 5 i A Pz.W.8 ale rozkaz wstrzymujący budowę spowodował że nigdy nie powstały. Wstrzymano budowę nie tylko pozostałych obiektów naziemnych ale powoli wygaszano też prace w systemie podziemnym i roboty wykończeniowe. Nie zamontowano też całości wyposażenia choć część prac w niektóych miejscach prowadzono jeszcze w 1940r. 

Więcej na temat poszcególnych obiektów odcinka centralnego Więcej?

  

Odcinek centralny - schrony zbudowane i będące w budowie do 1939 roku


Typ Nr Uzbrojenie główne

Lokaliz.

Linia

Pz.W.

761

1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW Kursko OWB
Pz.W. 757 2XMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Schill OWB
Pz.W. 754 2xMG34, M19 GW Schill OWB
MGuP 755 1xMG08(K), 1xPak 35/36 GW Schill N-O(518)
Pz.W. 750 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Nethel. OWB
Pz.W. 748 1xMG08, 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19 GW Nethel. OWB
Pz.W. 746 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Nethel. OWB
Pz.W. 745* 1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW szosa OWB
MGuP 743* 1xMG08(K), 1xPak 35/36 szosa N-O(517)
Pz.W. 741 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW, (projekt PakT) GWLützow OWB
Pz.W. 739 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GWLützow OWB
Pz.W. 736 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GWLützow OWB
Pz.W. 733 2xMG34, 1xMG08(KF) GWLützow OWB
Pz.W. 732 1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GWLützow OWB
Pz.W. 730 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GWLützow OWB
Pz.W. 728 2xMG34, 1xMG08(KF) KęszycaL. OWB
Pz.W. 727 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Yorck OWB
Pz.W. 726 2xMG34 (blok bojowy) GW Yorck OWB
Pz.W. 724 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Yorck OWB
Pz.W. 722 2xMG34 (blok bojowy) GW Yorck OWB
A 8 brak danych ?? (W budowie 2 obiekty) GW Yorck OWB
Pz.W. 721 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Yorck OWB
Pz.W 720 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Gneis. OWB
Pz.W 719 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Gneis. OWB
Pz.W. 773 2xMG34, 2xMG34, 1xMG34(K), 1xMG08(KF) Wysoka OWB
Pz.W. 772 1xMG08, 2xMG34, 1xMG34(K), 1xMG08(KF), M19 Wysoka OWB
Pz.W. A64 1xMG34, 1xPakK(??), Blok wjazdowy - A64, w budowie  Wysoka
Pz.W. 775 1xMG08, 2xMG34, 1xPak 35/36 Wysoka N-O(516)
Pz.W 717 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GWScharn. OWB
Pz.W 716 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW, (blok bojowy) GWScharn. OWB
Pz.W. 716a 2xMG34, 1xMG08(KF)  GWScharn. OWB
Pz.W. 783 2xMG34, 1xMG08(KF) GW Friese. OWB
Pz.W. 766 2xMG34, 1x MG08(KF),  (Blok wejściowy piechoty - A66) GW Jahn OWB
Pz.W. 715 2xMG34, 1xMG08(KF), FW GW Jahn OWB
Pz.W. 714 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Jahn OWB
Pz.W. 713 1xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Jahn OWB
Pz.W. 712 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW, (projekt PakT) GW Jahn OWB
Pz.W. Nord 2xMG34, 2xMG34, M19, FW  (W budowie) GW Jahn OWB
Pz.T. T2 1x15cm HT, 1xMG34 (W budowie) GW Jahn OWB
Pz.T. T3 1x15cm HT, 1xMG34 (W budowie) GW Jahn OWB
Pz.W. 778 1XMG08, 1xMG08(KF), 1xPak 35/36 Boryszyn N-O(515)
Pz.W. 780 1xMG08, 1xMG08(KF) Staropole N-O(514)
MGuP 780 1xMG08(K), 1xMG08(K), 1xPak 35/36 (?)  Staropole N-O(514)
Pz.W. 782 1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), 1xMG08(KF), M19 GW Körner OWB
Pz.W. 701 1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), 1xMG08(KF), M19, (projekt Pak K) GW Körner OWB
MGuP 702 1xMG08, 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19 (projekt Pak K) GW Körner OWB
Pz.W 703 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW, (projekt Pak T) GW Körner OWB
Pz.W. 706 1xMG08, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW GW Körner OWB
Pz.W. 708 1xMG08, 2xMG34, 2xMG34, 1xMG08(KF), M19, FW,  (projekt Pak K) GW Körner OWB
Razem - 43 schrony wykończone, 6 - w budowie***
W projekcie - ponad 100 schronów
 
 
 

MG - schron dla km, Pz.W. - schron odporność B, Pz.T. -schron artylerii wieżowej, Pz.B. - bateria pancerna, PAK - kazamata dla armaty p.panc, P - schron dla armaty p.panc, MGuP - schron dla km i armaty p.panc., KF - kazamata flankująca i obrony wejścia, K - kazamata, PakT - armata w wieży obrotowej, PakK - armata w kazamacie, Pak 35/36 - armata polowa, MG08 - ckm, MG34 - ckm, M19 - granatnik, FW - miotacz ognia

N-O - Niesłysz Obra, (XXX) - nr schronu wg numeracji Niesłysz Obra, OWB - Festungsfront,

* -  numeracja schronów wg Miniewicza i Perzyka "Międzyrzecki Rejon Umocniomy"

**  - granice GW wg Miniewicza i Perzyka "Międzyrzecki Rejon Umocniomy"

*** -  budowa rozpoczęta w częściach naziemnych

**** - autor Robert Słomian robertsl@go2.pl

 

Następna strona?  Więcej:


Back ] Next ] Obiekty - Odc.Centralny ]

 

 

ver. 05.13.06

 

 

 

B A N E R

NAWIGACJA
Home
Historia

Niesłysz - Obra
Odcinek Północny
Odcinek Centralny
Odcinek Południowy
Konstrukcje
Przewodnik
News
Mapa Strony

Obiekty - Odc.Centralny
 
Księga Gości
Wpisz Czytaj
Kontakt
od_autora

 

Księga Gości

Wpisz Czytaj

e-mail: mru@fortress.hg.pl

 

Fortyfikacje w Polsce by Forti - © PIOTR BRODZIŃSKI - 1998/2007

Fortyfikacje w Polsce

Pommernstellung

 Links

Serwis komputerów

 B    A     N     E     R