Historia

 

Festungsfront Oder Warthe Bogen - trochę historii 


 

Początki, czyli... 
Linia Niesłysz Obra (Nischlitz Obra)  

    W połowie lat trzydziestych na wschodniej granicy Niemiec w obrębie  dzisiejszego woj. Lubuskiego zaczęła powstawać jedna z najpotężniejszch i w zamyśle planistów najnowocześniejszych linii fortyfikacji stałych w Europie, wtedy nazywana Festungsfront Oder Warthe Bogen (Frontem Ufortyfikowanym Łuku Odry i Warty) - FFOWB . Dziś bardziej znana jako MRU - Międzyrzecki Rejon Umocniony. 

   Fortyfikacje te ciągnęły się od zakola Warty pod Gorzowem (Landsberg a/Warthe) aż do Odry na południu. W części  północnej miały łączyć się z Pommernstellung czyli Wałem Pomorskim, który swoją południową flanką - Linią Noteci sięgał aż po Gorzów. Na południu łączyły się z umocnieniami Śląskimi tzw. Linią Odry (Oderstellung). 

   Początkowo jednak w obliczu przeciągających się prac koncepcyjnych nad FFOWB powstał plan budowy linii zapór -  Linii Niesłysz Obra. Od 1932 roku budowano w najbardziej zagrożonych miejscach pozycji małe schrony bojowe nazywane nieoficjalnie Hindenburg Stand. Tak zabezpieczono większość ważnych z punktu widzenia strategicznego przepraw przez rzeki i kanały oraz najważniejsze drogi prowadzące na zachód. W międzyczasie postępowały prace przy wznoszeniu rozbudowanego systemu hydrotechnicznego w postaci zapór, jazów, kanałów taktycznych i mostów fortecznych. Wszystko to razem miało stanowić prowizoryczne zabezpieczenie przed oczekiwanym atakiem armii polskiej w razie wybuchu wojny z Francją.

 

   W latach 1935 -1936 wzmocniono pozycję dodatkowymi schronami o odporności B i B1, budowanymi pojedynczo (np. Pz.W. (523) 875, (519) 811) lub w grupach jak cztery schrony w Mostkach ( Werkgruppe Lietzmann) ryglujące drogę Poznań-Berlin. W tym też czasie powstał główny obiekt Grupy Warownej Ludendorff, Pz.W. (522) 865 na Lisiej Górze koło Starego Dworka niedaleko Skwierzyny, którego zadaniem była obrona mostu i kontrolowanie ogniem ckm-ów doliny Obry. Tak się złożyło że jego budowa była początkiem budowy Festungsfront Oder Warthe Bogen czyli prawdziwego frontu ufortyfikowanego...

Rozbudowa Linii Niesłysz Obra Pz.W.657 (507) *

Front Ufortyfikowany Łuku Odry Warty
Festungsfront Oder Warthe Bogen

     Plan budowy OWB zakładał że będzie to najsilniejsza pozycja niemiecka, silniejsza nawet i nowocześniejsza od francuskiej Linii Maginota, którą Niemcy znali z działań wywiadowczych. Była by to w zamierzeniach jej twórców linia bardzo nowoczesna, silnie uzbrojona i zakładająca wprowadzenie nowatorskiej koncepcji "walki maszynami" gdzie wiele czynności przejęły by automaty. Projektanci założyli że w pierwszej kolejności umocniony zostanie Odcinek Centralny od Kurska do  Boryszyna i tam skupił się przede wszystkim wysiłek budowlanych, choć prowadzono też prace na odcinkach skrzydłowych, południowym i północnym gdzie prowadzono głównie prace hydrotechniczne, budując zapory, jazy i inne przeszkody.

 Projekt Czworoboku Odrzańskiego, którego częścią był Front Ufortyfikowany.

   W ciągu trzech lat budowy właściwej linii FFOWB od 1935 do 1938(39) roku  powstał szkielet odcinka centralnego z większością średnich schronów bojowych o odporności B i związanym z nimi systemem podziemnym gdzie zbudowano koszary, tunele szlakowe, magazyny i zaplecze techniczne. Powstały wtedy schrony następujących Grup Warownych (nazwy grup warownych jak i podział na nie wprowadzono dopiero w 1944 roku) - "Schill", "Nethelbeck", "Lützow", "Yorck", "Gneisenau", "Scharnhorst", "Friesen", "Jahn" i "Körner" oraz kilkanaście pojedynczych obiektów nie wchodzących w skład poszczególnych grup.  Przed wstrzymaniem przez Hitlera budowy w 1938 roku nie dokończono żadnego z największych i najsilniejszych schronów odporności A czy A1 (dane techniczne schronów opisano w dziale Konstrukcje) oraz nie oddano do użytku żadnej z projektowanych wieżowych baterii pancernych a system podziemny doczekał się tylko częściowego wyposażenia i wykończenia. 

   Z największych obiektów ledwo zaczęto budowę baterii pancernej (Panzerbatterie Nr 5) koło Boryszyna oraz A Pz.W. 8 Ost i West projektowanej grupy warownej "Russen Berge",  która później w znacznie okrojonej postaci zaistniała jako "Yorck", koło Nietoperka. 

   Na odcinkach północnym i południowym wybudowano znacznie mniej obiektów, pozostawiająć wiele pustych odcinków chronionych tylko zalewami i kanałami fortecznymi, które starano się później (1939) w ramach doprowadzenia pozycji do jakiej takiej gotowości bojowej uzupełnić przez proste schrony o odporności B1 typu Regelbau wzmocnione 6 strzelnicowymi kopułami pancernymi.  Choć na odcinku północnym wybudowano trzy grupy warowne "Ludendorff", "Roon" i "Moltke", tylko Werkgruppe Ludendorf posiadała niewielki system podziemny, w pozostałych dwóch krótkie poterny łączyły schron główny z  odosobnionymi "wieżami pancernymi" - schronami z kopułami 3 strzelnicowymi.  W części południowej poza pojedynczymi obiektami istniała tylko jedna grupa warowna, zresztą bez połączeń podziemnych "Lietzmann" w Mostkach, która zbudowana została jeszcze w ramach projektu Linii Niesłysz Obra z połowy lat 30-tych. Od 1944 w obliczu katastrofy na frontach zaczęto  wzmacniać pozycję poprzez budowę małych stanowisk dla km tzw. Ringstand 58c zwanych też Tobrukami.

   

Rozbudowa pozycji FFOWB

1936-1938

  Wielkie plany rozbudowy fortyfikacyjnej tego terenu przygotowane przez Inspektorat Saperów i Fortyfikacji i gen. mjr. O.Förstera sięgały pierwotnie roku 1944 i były iście imponujące. Tylko odcinek centralny o długości ok. 10 km miał zawierać ponad 100 budowli i mógł stać się prawdziwym nieprzełamywalnym "betonowym okopem" z ucieleśnieniem idei walki maszynami (istniały plany zautomatyzowania uzbrojenia np. automatyczne podawanie amunicji).  Po wszystkich zmianach i modernizacjach projekt zakładał na 80 kilometrowej długości pozycji wybudowanie 330 budowli ( 4 obiekty na km czyli średnio co 250m znajdować miał się schron bojowy!) a datę oddania wszystkich dzieł przesunięto na rok 1951. Obok standardowych obiektów o odporności B wyposażonych w kopuły pancerne dla ckm i granatników automatycznych miały się tam znaleźć gigantyczne rozproszone schrony bojowe o odporności A (grubość ścian 3,5m  pancerzy do 600mm) wyposażone w artylerię oraz wielkie, także rozproszone, baterie pancerne ( 3 do 4 schronów odporności A) z obrotowymi lecz nie chowanymi wieżami dla haubic i armat o kalibrze do 149mm (ciężar takiej wieży z wyposażeniem dochodził do 700 ton !). Większa część schronów Odcinka Centralnego miała zostać połączona z systemem podziemnym co było nowatorską koncepcją nie zrealizowaną nawet na Linii Maginota gdzie co prawda grupy warowne miały systemy podziemne jednak odległość między nimi była znaczna i dochodziła do kilkunastu kilometrów. Tak połączone schrony FFOWB stały by się olbrzymią Grupą Warowną !! System podziemny z Główną Drogą Ruchu (Hauptverkehrsweg) miał łączyć wszystkie schrony pod którymi znalazły się zespoły koszarowo techniczne, magazyny amunicji, szpitale, maszynownie, system wentylacyjny i warsztaty.

  Jednak początkowy zachwyt megalomańskiego wodza III Rzeszy nad potęgą takiej pozycji bardzo szybko ustąpił dezaprobacie dla tak drogiego i  w związku ze zmianami w polityce zbrojnej Niemiec niepotrzebnego już przedsięwzięcia. W końcu roku 1938 gdy to nabierała tempa budowa OWB i przystąpiono do wznoszenia najcięższych schronów i pierwszych schronów baterii pancernej Nr5 i A - werków przyszedł rozkaz o wstrzymaniu wszelkich prac. Aby nie zaprzepaścić wszystkich lat budowy Hitler dał się ubłagać i częściowo uzupełniono puste odcinki maleńkimi jak na OWB schronami Regelbau jednak wyposażonymi w kopuły 6 strzelnicowe a nie kazamaty z płytami pancernymi. Prace nad dokończeniem pozycji stopniowo jednak zamierały. Wysiłek budowlany powoli przeniesiono na linię Wału Zachodniego a później w obliczu sukcesów na wschodzie, na Wał Atlantycki.

    Pomimo tak szybkiego zakończenia budowy, pozycja Frontu Ufortyfikowanego OWB stanowi swojego rodzaju ewenement. Ze względu na rozmach i podejście do całości nie ma w fortyfikacji Niemieckiej podobnej tak na zachodzie jak i na wschodzie. Do 1938 roku wybudowano tu ok. 80 "budowli pancernych" czyli tzw. panzerwerków, wyposażonych co najmniej w 1 kopułę pancerną,  oraz 14 stanowisk dla ckm (MG Stand z Linii Niesłysz Obra). Długość wyrobisk podziemnych sięgnęła ponad 20 km! Dla porównania na całej długości Wału Zachodniego, tak przecież znanego i propagandowo określanego jako nie do pokonania, zbudowano do 1939 roku zaledwie 32 panzerwerki (poza innymi mniejszymi schronami) i 9 km wyrobisk podziemnych a jedyna budowana tam bateria pancerna nigdy nie została ukończona.

Tak wyglądał schron 717 w 1945r (po zdobyciu go przez Armię Czerwoną) *

Wojna
1939-1945

 Lata wojny nie przyniosły dla niedokończonej pozycji nic dobrego. Będącą na głębokich tyłach linię powoli demontowano. Wyposażenie przenoszono na Wał Atlantycki czy inne wydawało się wtedy ważniejsze kierunki. Podziemne tunele przeznaczono na potrzeby przemysłu umieszczając tam zakłady remontu silników lotniczych. I dopiero w roku 1944 gdy niepowstrzymany pochód Armii Sowieckiej nieubłaganie zbliżał się do niemieckich granic przypomniano sobie o zapomnianej linni umocnień.  Tak to historia zatoczyła koło i na powrót zaczęto myśleć o wzmocnieniu czy też rozbudowie pozycji. Na stacji kolejowej w Kursku odnawiano zapas pancerzy, a w polu zaczęto budowę wielkiej liczby Tobruków, schronów piechoty dla 1 km. Było jednak o wiele za późno... Czas nie stoi w miejscu  i z planów rozbudowy  jak i  obrony nic nie wyszło, Hitler przekonany do swojego "ani kroku w tył" nie dopuścił do obsadzenia pozycji nawet załogą bezpieczeństwa i oddziałami fortecznymi co zemściło się na Niemcach srogo w styczniu 1945 roku z drugiej jednak strony zaoszczędziło mnóstwo krwi żołnierskiej tak jednej jak i drugiej strony.
  Praktycznie w początkach  roku 45 schrony obsadzone były nielicznymi załogami z dywizji zapasowych, a nie, przygotowanymi do walk w bunkrach załogami fortecznymi. Brak było zupełnie wojsk polowych i artylerii nie mówiąc o lotnictwie czy wojskach pancernych, które wzmacniać powinny obronę. Nie założono też pól minowych i nie zrobiono zalewów. Jednak i tak prawie nie przygotowane do walki załogi, powstrzymywały potężne kliny pancerne gwardyjskich armii przez 3 dni. Żołnierze Radzieccy wyszukiwali słabe nie obsadzone odcinki w linii obrony i przenikali na tyły pozycji co zmuszało obrońców do wycofywania się. Np. Grupę Warowną Ludendorff zdobyto obchodząc ją od północy gdzie nie było jeszcze oddziałów zdolnych do walki, które to dopiero właśnie zaczęły obsadzać pozycję. Linia schronów bojowych FFOWB została ostatecznie opuszczona przez oddziały niemieckie na przełomie stycznia i lutego. 

Żołnierze radzieccy oglądają skutki próbnego ostrzału*

A po wojnie...
1945-...

   Działania wojenne nie przyniosły budowlom OWB większych zniszczeń. Dopiero to co nastąpiło później możemy do dzisiaj oglądać w terenie. Już w kilka dni po oczyszczeniu fortyfikacji z oddziałów niemieckich sowieci przystąpili do pozbawiania schronów wartości bojowej. Trzeba przyznać że robili to z rozmachem. Wysadzano co się dało i jak się dało. Znoszono więc do schronów wszystkie wybuchowe różności jakie dało się znaleźć i... buuuum. Nie ma schronu. Najbardziej ucierpiał wtedy odcinek północny gdzie w całości nie ocalał żaden obiekt a np. Grupa Warowna Roon  jest dziś wielką dziurą w ziemi z resztkami tylko ścian. Później nastał spokój, bo front szybko się przesuwał i wysadzanie nie miało już sensu. Tak to wszystko trwało do końca lat pięćdziesiątych kiedy to po zaniechaniu wykorzystania podziemi dla celów wojskowych przystąpiono do zaopatrzenia socjalistycznych hut w surowiec czyli wysokogatunkową stal. Tak jakby OWB było jakąś kopalnią, zaczęło się na dużą skalę pozyskiwanie tej jakże cennej "kopaliny". 
  Pojawili się szaleni spawacze ze swymi palnikami i pirotechnicy skłonni do zabawy z zapałkami, lontami i trotylem. Ale jak to bywało w komunie, planu żadnego nie mieli a może przekroczyli normę dość że nie wszystkie pancerze wysadzono i pocięto. Do dziś można spotkać schrony z jedną tylko kopułą wysadzoną, nie wysadzone i te które są pozbawione wszystkich pancerzy ale że oszczędzano widać materiał wybuchowy większość pomieszczeń się zachowała. Na szczęście pozostało trochę kopuł pancernych, szczególnie na odcinku centralnym, kilka całych nie wysadzonych schronów i wiele pomieszczeń w obiektach mniej lub bardziej zniszczonych. W lasach można do dzisiaj zobaczyć całe zespoły transzei i stanowisk ogniowych z Tobrukami i gniazdami oporu, sławne "zęby smoka" zapory p.panc ciągnące się na przestrzeni wielu kilometrów, fascynujące swoimi mechanizmami mosty forteczne, różnego typu zapory drogowe, jazy piętrzące i kanały.

Zniszczona w latach 50 - tych kopuła pancerna w Pz.W. 669 w Mostkach

Zwiedzaj z nami


  Obecnie większa część linii OWB dostępna jest bez większych problemów. Tak Odcinek Południowy jak i Północny można zwiedzać indywidualnie. Gorzej jest na Odcinku Centralnym gdzie praktycznie całym systemem podziemnym zawładnęli ekolodzy zajmujący się ochroną nietoperzy. Na terenie Rezerwatu Nietoperek I i II zabronione jest wejście do systemu podziemnego. Udostępnione okresowo (od kwietnia do października) niektóre obiekty, można zwiedzać tylko z przewodnikiem po wykupieniu biletu. Obecnie oficjalnie zwiedzać można system podziemny GW Jahn w Boryszynie (Pętla Boryszyńska) oraz GW Scharnhorst (Pniewo). Wszystkie obiekty naziemne można zwiedzać indywidualnie, choć w lasach można natknąć się na strażników leśnych. Więcej na temat dostępności obiektów i różnych utrudnieniach możecie przeczytać w Newsach a jak dotrzeć do poszczególnych miejsc w Przewodniku
Przyjemnego zwiedzania...
Od Autora

  Strona ta zaczęła powstawać w 1998 roku i miała  stanowić pierwotnie tylko rodzaj przewodnika po niektórych ciekawszych fragmentach tej linii umocnień. Z czasem jednak zaczęła się rozrastać, Forti 2006dochodziły nowe działy opisy nowych obiektów, grup warownych, mostów jazów... Gdy coraz bardziej zagłębiałem się w tajniki fortyfikacji MRU górę zaczęło brać spojrzenie przez pryzmat militarny i techniczny a gdzieś uciekła romantyczna przygoda odkrywania...  W 2004 roku doszły nowe mapy, schematy grup warownych oraz szczegółowe opisy konstrukcji fortyfikacji. W Newsach można przeczytać o tym co dzieje się i działo się w ostatnich latach na terenie MRU a w   Przewodniku o tym jak dojechać do niektórych najciekawszych miejsc. Mam nadzieję że strona ta wzbogaci Waszą wiedzę o tej najciekawszej chyba linii fortyfikacji ciężkiej w naszym kraju i być może zachęci do poznawania jej tajemnic i oczywiście częstego odwiedzania.

 

Piotr Brodziński - Forti / Gorzów 1998-2006

Prawa autorskie:
Uprzejmie informuję, że serwis ten chroniony jest prawem autorskim. O ile nie jest to zaznaczone inaczej, wszelkie prawa są zastrzeżone. W szczególności prawami autorskimi chronione są zawarte na stronie: teksty, zdjęcia, grafika, dokumenty, znaki towarowe i inne materiały. Chronione są również wybór i układ prezentowanych treści. Cała zawartość serwisu przeznaczona jest wyłącznie do użytku własnego użytkownika serwisu. Wszelkie wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody.
 
Bibliografia

1. "Międzyrzecki Rejon Umocniony" Janusza Miniewicza i Bogusława Perzyka Wydawnictwo MBP 9. "Architektura Obronna" Janusza Bogdanowskiego PWN 2003
2. "Pozycja Środkowej Odry 1928-1945" T.Andrzejewski K.Motyl 10.Ceskoslovensky 4cm pevnostni kanon vz.36 Pevnosti sv.21
3. "Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji Niemieckiej 1933-1945" R.M.Jurga 11.Wehrmacht Władysław Kozaczuk W-wa 2004
4.Twierdza Europa J.E.Kaufmann R.M.Jurga 12.Międzyrzecki Rejon Umocniony turystyczną Perłą Europy J.Sadowski InfortEditions 2005
5. "Wał Pomorski"  Janusz Miniewicz, Bogusław Perzyk MBP 1997 14.Panzer Atlas 1 Inforteditions 2006
6. "Festungsfront Oder Warthe Bogen Katalog" - Robert M. Jurga Anna M.Kędryna Donjon  15. Forteca, Infort, artykuły prasowe, materiały autora i inne.
7. "Budownictwo wodne w służbie fortyfikacji" Mateusz Marciniak Poznań 2000  Zdjęcia i rysunki, jeśli nie zaznaczono inaczej, autora. Plany obiektów na podstawie materiałów źródłowych.
8."Fortyfikacja Wczoraj i Dziś"  M.Rogalski M.Zaborowski 
 
 * Zdjęcia archiwalne pochodzą z książki Międzyrzacki Rejon Umocniony B.Perzyka i J.Miniewicza
 

 

 

Chcę wiedzieć więcej! 


Niesłysz - Obra ] Odcinek Północny ] Odcinek Centralny ] Odcinek Południowy ] Konstrukcje ] Przewodnik ] News ] Mapa Strony ]

 

 

ver. 05.13.06

 

 

 

B A N E R

NAWIGACJA
Home


Niesłysz - Obra
Odcinek Północny
Odcinek Centralny
Odcinek Południowy
Konstrukcje
Przewodnik
News
Mapa Strony
 
Księga Gości
Wpisz Czytaj
Kontakt
od_autora

 

Księga Gości

Wpisz Czytaj

e-mail: mru@fortress.hg.pl

 

Fortyfikacje w Polsce by Forti - © PIOTR BRODZIŃSKI - 1998/2007

Fortyfikacje w Polsce

Pommernstellung

 Links

Serwis komputerów

 B    A     N     E     R