Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0373


Teren: 

Polska zachodnia Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów  52°05'10.04"N  15°23'11.5"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecki Front Ufortyfikowany - MRU
Lokalizacja Przetocznica Zobacz na mapie
Opis obiektu Obiekty wchodzące w skład MRU: PzW 593 - uzbr. 2 km MG 34 , PzW 594 - uzbr. km MG 34 , Pzw 598 - uzbr. 3 ckm MG 08 , 1 km MG 34 , granatnik M 19 , Pzw. 601 - uzbr. 2km MG 34. Pzw. posiada nieuszkodzoną jedyną tego typu półkopułę trójstrzelnicową typu 2P7 , dzwon obserwacyjny 9aP7 , kopułę granatnika 34P8 (waga 63 t) , jedna kopuła odcięta.
Opis dojazdu Ze Świebodzina jedziemy drogą 276 do Przetocznicy, za wsią skręcamy w las na lewo od  drogi.
Autor wpisu

 

Chomik,  chominida@wp.pl

Inne informacje Pzw. 593  N 52* 05' 10.4" , E 15* 23' 11.5" Pzw. 594  N 52* 05' 26.2" , E 15* 23' 25.5" Pzw. 598  N 52* 05' 52.3" , E 15* 24' 08.8" Pzw. 601  N 52* 06' 19.0" . E 15* 24' 04.5"
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2012