Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0365


Teren: 

Polska zachodnia Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Schron 52°43'47.0"N 15°18'43.0"E

Linia fortyfikacyjna

Wał Pomorski - Linia Noteci
Lokalizacja Czechów Zobacz na mapie
   
Opis obiektu Schron dowódczo bojowy niemieckiej linii Pomernstellung, Wału Pomorskiego i jej części Linii Noteci.  Schron pełnił przede wszystkim rolę stanowiska dowodzenia odcinka, posiadał też funkcję bojową. W izbie bojowej umieszczony był ckm za płytą pancerną 7p7 mogący prowadzić ogień na przedpole pozycji. Stosunkowo dobrze zachowany pozbawiony jednak pancerzy.
 
Opis dojazdu Schron zbudowany został na wzgórzu po lewej stronie szosy z Gorzowa do Czechowa.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Więcej na mapie: Fortyfikacje Wału Pomorskiego - Odcinek Czechów-Santok
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2016