Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 282


Teren: 

Polska zachodnia Przybliżona pozycja

Rodzaj obiektu

Schron 52°53'26.49"N 15°55'21.55"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecki Wał Pomorski
Lokalizacja Lubiewo
Opis obiektu Schron bojowy z widocznymi śladami po otworach strzelniczych, żelbeton, elementów metalowych brak, stan zachowania zły, wysadzony i zniszczony.
Obiekt należy do pozycji ryglowej Wału Pomorskiego Jeziora Łubowo. Zbudowano tam 12 obiektów od jez. Kosin Duży do szosy z Kleśna do Dobiegniewa. Zadaniem schronów było wzmocnienie obrony na przypuszczalnym kierunku ataku wojsk polskich z miejscowości Krzyż. Linia schronów umożliwiała bezpieczne skoncentrowanie wojsk celem przeprowadzenia kontrataku na prawe skrzydło atakujących oddziałów polskich. Większość schronów zbudowano tu w odporności C tylko cztery w odporności B1. Te największe to jeden schron przy linii kolejowej na pn. od Drawin oraz trzy schrony na zachodnim krańcu jez. Kosin Mały i przesmyku jez. Łubowo. Stosunkowo łato też zlokalizować mniejsze obiekty przy szosach w Zagórzu Lubiewskim oraz szosie z Drezdenka i Kleśna na Dobiegniew. Wszystkie obiekty są wysadzone i mocno zniszczone. (Red. 06.2011)

 
Opis dojazdu Na północno wschodnim brzegu jez. Łubowo między Lubiewem a Drawinami. Jadąc z Drawin, skręcić w prawo ku północy do leśniczówki Lubiewo. Zaraz za mostkiem pomiędzy jez. po lewej stronie na górce znajduje się obiekt
 
Autor wpisu

 

Grzegorz Gołębniak, 660 306 022, grzegorzgo@o2.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009