Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 277


Teren: 

Polska zachodnia Przybliżona pozycja-

Rodzaj obiektu

Schron

Linia fortyfikacyjna

Niemiecki
Lokalizacja Rogowo Legnickie
Opis obiektu Betonowy bunkier z wejściem oraz otworami obserwacyjno-strzelniczymi.
Opis dojazdu Droga 94 pomiędzy Środą Sl. w kierunku Prochowic za miejscowością Kawice w prawo do m. Rogów Legnicki. Za Rogowem w prawo brukowana droga w kierunku lasu. Przed lasem w lewo w drogę polną aż do linii lasu a za lukiem w prawo, mało widoczny wjazd do lasu . Dukt zaprowadzi na miejsce.
Autor wpisu

 

Zbigniew Olszewski OKTODA@interia.eu
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009