Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0180


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Schrony bierne

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Wrocław
Opis obiektu Cztery schrony przeciwlotnicze dla ludności cywilnej, zbudowane w latach 1942-43. 

- Schron na Placu Strzegomskim jest największym ze zbudowanych i ma kształt walca. Prawdopodobnie mieścił około 1000 osób. Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku pełnił funkcje szpitala, później - punktu oporu. Obecnie jest częściowo wykorzystywany (sklepy, bar).

- Schron na ulicy Ołbińskiej również ma kształt walca, jest jednak mniejszy od obiektu na Pl. Strzegomskim. Również w nim w 1945 roku umiejscowiono szpital. Obecnie pełni funkcje magazynową.

- Schron na ulicy Grabiszyńskiej, przypominający kamienicę, miał być wykorzystywany w czasie wojny jako składnica map wojskowych (?). Po wojnie dobudowano do niego klatkę schodową i jeszcze jedną kondygnację z mieszkaniami. Najniższa jest wykorzystywana przez kilka sklepów.

- Schron przy ulicy Ładnej, również upodobniony do pobliskich budynków, mieścił szpital. Obecnie jest wykorzystywany jako magazyn.

Wszystkie schrony mają kilkumetrowej grubości ściany betonowe. Do schronów prowadzą cztery wejścia, umiejscowione parami po przeciwległych stronach obiektów. W ścianach schronów znajdują się małe otwory - wywietrzniki.Na dachach schronów walcowatych wybudowano mniejsze, jednokondygnacyjne wieże. W obiektach nie przewidziano miejsca do instalacji urządzeń radiolokacyjnych czy stanowisk artylerii przeciwlotniczej. Ponieważ schrony są wykorzystywane do dzisiaj, możliwe że część instalacji i wyposażenia zachowała się. 

Opis dojazdu Schrony znajdują się: na Placu Strzegomskim, na ulicy Ołbińskiej (skrzyżowanie z ulicą Słowiańską), Grabiszyńskiej (róg Stalowej) i Ładnej (róg Miłej).
Autor wpisu

 

Tomasz Korczyk (22) 409-64-74 tomaszkorczyk@wp.pl
Inne informacje Podobny obiekt - prawdopodobnie również mający funkcje schronu - znajduje się w dzielnicy Gajowa, przy ulicach Białodrzewnej i Trójkątnej.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006