Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0144


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Twierdza Głogów
Lokalizacja
Opis obiektu Pozostałości pruskiej twierdzy, forty, sucha fosa, kazamaty i poterny, blockhaus'y, tradytory kolejowe. Pozostałości obiektów Oderstellung.
Opis dojazdu Fosa znajduje się przy ulicy B.Krzywoustego. Fort Stern na terenie bazy Intertrans, natomiast część okalającej go fosy na terenie parku. Fort Malakoff po przejściu mostu, na Ostrowie w lewo i prosto wzdłuż nurtu Odry. Dwa XIX-to wieczne blockhaus'y przy ulicy B.Chrobrego i B. Krzywoustego.
Autor wpisu

 

M.B. gotyk@wp.pl
Inne informacje Obiekty (oprócz fosy) nie są odpowiednio zagospodarowane.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006