Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0134


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Wał Pomorski Linia Noteci
Lokalizacja Górki Noteckie
Opis obiektu Zespół obiektów broniący przepraw przez Kanał Otok i rzekę Polkę.  W Górkach Noteckich zaczyna się ciągła linia  Wału Pomorskiego biegnąca na wschód i północ. Wybudowano tu 8 typowych niemieckich schronów bojowych budowanych na Pozycji Pomorskiej w 1937 roku oraz dwa Ringstandy Rs58c. Wszystkie schrony są pozbawione pancerzy i w mniejszym lub większym stopniu wysadzone. Najciekawszy z nich to jednosektorowy obiekt przy moście na zachód od wsi wyposażony, co rzadko się zdarzało w małych schronach, w strzelnicę flankującą dla km-u oraz ruina dwusektorowego schronu na wschód od wsi którego konstrukcja wzmocniona została ścianką szczelną (Larsena). Dokładne informacje na stronie - Wał Pomorski - Odcinek Noteci 1937
Opis dojazdu Schrony znajdują się na południowym brzegu Kanału Otok w pobliżu trzech mostów przez ten kanał. Zespół 2 szt na zachód od wsi, 2szt w centrum i 2szt na wschodnim krańcu wsi. Poza nimi są jeszcze dwa schrony w głębi pozycji, jeden w wyrobisku żwirowni drugi na zachód od dworca kolejowego na prywatnej posesji. 
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też: Santok 015, Zwierzyń 019, Drezdenko 51
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006