Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0118


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Schron

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Wędrzyn
Opis obiektu  Niemiecki lekki betonowy schron prefabrykowany. Przeznaczony dla 1 lub maksymalnie dwóch żołnierzy. Posiada wejście i  otwory przez które można prowadzić obserwację przebiegającej w pobliżu szosy  i terenu stacji kolejowej.  Schrony takie w latach wojny produkowane były masowo przez Niemców i  ustawiane przede wszystkim, jako schrony wartownicze, przy obiektach przemysłowych, poligonach,  itp. Nazywano je też czasami Kochbunkrami. 

(Aktualizacja 2008) Schron przy przejeździe kolejowym na trasie Lubniewice-Wędrzyn został ustawiony na polecenie kpt.Ryszarda L. Gdzie jeszcze kazał ustawić tego nie pamiętam. Schron nad jez. Buszno prawdopodobnie został ustawiony przez żołnierzy radzieckich, ponieważ znajdowały się tam w pobliżu składy głowic jądrowych. Schrony te były produkcji niemieckiej i pochodziły z MRU. Część takich schronów ustawiono też do szkolenia żołnierzy na poligonie za Sulęcinem na tzw. "białym murze".(...)

Opis dojazdu Szosa Lubniewice- Wędrzyn. Przed samym Wędrzynem po lewej stronie drogi przed torami kolejowymi. 
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Na zapolu schronu znajduje się nasyp starej linii kolejowej prowadzącej przez Lubniewice do Rudnicy. Na trasie kolejowej nie zachowały się już tory lecz w dosyć dobrym stanie dotrwały do naszych czasów wiadukty oraz wieża ciśnień w Lubniewicach. W pobliżu wiele jezior i ośrodków wypoczynkowych.
Uwagi W Wędrzynie obecnie znajduje się jeden z największych poligonów wojskowych w Polsce. Odbywają się tu często ćwiczenia NATO. 

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006