Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0096


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka
Lokalizacja Chocianów Przemków
Opis obiektu Obiekty położone na terenie byłego poligonu wojsk radzieckich. Do początku lat 90tych istniała tam baza wojskowa. Obiekty kryły prawdopodobnie (zdaniem mojego przewodnika, który zna te obiekty na wylot) ośrodek dowodzenia flotą okrętów podwodnych Układu Warszawskiego. Dowiedziałem się, że nie miał tam wstępu żaden Polak! Tylko Rosjanie! Obiekty z prefabrykatów, widziałem 2 kompleksy. Utrzymywane przez Wojsko Polskie do 2000 roku. W chwili obecnej opuszczone. Bardzo dużo wyposażenia, lecz niestety w raczej złym stanie.  Warto się wybrać. 

Aktualizacja 2005: Z ostatnich badań wynika, że wspomniany schron to była baza łączności stratosferycznej. Stacje takie były( może jeszcze  istnieją) używane przez wojska ZSRR do łączności z Moskwą przy przesyłaniu ściśle tajnych danych lub w przypadku zniszczenia/uszkodzenia naziemnych sieci telekomunikacyjnych. Oprócz tego w Przemkowie znajdowała się telefoniczna stacja wzmacniakowa linii z Wrocławia do garnizonów w zachodniej Polsce (informacja nie potwierdzona) oraz stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu (podobne działały w Gubinie oraz w okolicach Zielonej Góry)

Opis dojazdu Dojazd jest trudny. Po dotarciu do Przemkowa lub Chocianowa trzeba znaleźć leśną drogę między tymi miejscowościami. Kompleks leży na terenie nadleśnictwa Przemków. Podobno niedaleko są jeszcze 3 podobne kompleksy, w tym jeden to była stacja radiolokacyjna. Najlepiej spytać o drogę tubylców.
Autor wpisu

 

Marek Barabasz dj_volt@poczta.fm 0-695-918-737
Inne informacje Obiekty częściowo wysadzone, z prefabrykatów, niebezpieczne - w ich otoczeniu jest masa niewypałów i niewybuchów!!!!!!!!!!!
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006