Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0092


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Schron

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka Pozycja Odry
Lokalizacja Ścinawa
Opis obiektu Dobrze zachowany bunkier bojowy, drugiej lini obrony Pozycji Odrzańskiej. Dodatkowo bronił miasto, od południa. Zachowane pancerze.
Opis dojazdu  Dwieście metrów od drogi wylotowej do Prochowic, w kierunku Odry.
Autor wpisu

 

Lucjan lucjan13@interia.pl
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006