Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0015


Teren: 

Polska zachodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka, Wał Pomorski, Linia Noteci
Lokalizacja Wzdłuż drogi Gorzów - Santok
Opis obiektu Ostatni, zbudowany w 1937 roku, odcinek niemieckich fortyfikacji Wału Pomorskiego wysunięty najdalej na południe. Zbudowano kilkanaście schronów bojowych i dowódczo - bojowych, każdy wyposażony w jedną lub dwie płyty pancerne 7P7. Większość obiektów została po wojnie wysadzona i pozbawiona pancerzy. Kilka jest jednak doskonale zachowanych i dostępnych. Najlepiej zachowany jest schron dwusektorowy (zachowane płyty 7P7 i 10P7) za Czechowem obok przejazdu kolejowego. Dokładne informacje na stronie - Wał Pomorski - Odcinek Noteci 1937
Opis dojazdu Obiekty (schrony o odporności B1) zbudowane zostały wzdłuż drogi biegnącej z Gorzowa do Santoka nad Wartą. Pierwszy schron tuż przed Czechowem po lewej na wzgórzu następne w odstępach kilkusetmetrowych po lewej i prawej stronie szosy aż do samego Santoka. W samej wsi silny zespół schronów broniący mostu drogowego przez Noteć i przeprawy promowej. Razem kilkanaście schronów, niestety w większości wysadzonych. Tylko jeden jest całkowicie zachowany, wraz z obydwoma głównymi pancerzami, płytami pancernymi.
Autor wpisu

 

PB
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006