Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0293


Teren: 

Polska wschodnia Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów N  49°48'28.90"  22°15'5.79"E

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa Zobacz na mapie
Lokalizacja Dynów
Opis obiektu Na terenie dawnej wsi Bartkówka znajdują się dwa schrony bojowe. Pierwszy z nich leży na granicy miejscowości, przy drodze do Pawłokomy, obok domu nr 18.
Jest to zapewne jedno strzelnicowy schron do ognia czołowego, przeznaczony dla 1 ckm. Wraz z sąsiednim schronem w Pawłokomie bronił szeroką w tym miejscu dolinę Sanu. Schron wbudowany w zbocze u podnóża góry Winnica jest w dniu dzisiejszym częściowo zasypany ziemią i zarośnięty krzakami. Drugim obiektem jest jedno strzelnicowy, tradytorowy (do ognia jednobocznego) schron bojowy. Ukryty jest w zboczu wzgórza w centrum wsi obok domu nr 145. Miał za zadanie bronić mostu na Sanie. Schron ma zamurowaną strzelnicę. Prawdopodobnie miał być wyposażony w forteczne działko p.panc.kal.45 mm sprzężone z ckm. Schron do wybuchu wojny nie został wyposażony w armatę. Według ustnego przekazu doraźnie usiłowano wprowadzić do niego polową armatę p.panc., jednak bezskutecznie. Skończyło się to podobno wyrokiem śmierci dla miejscowego dowódcy.
Opis dojazdu Pierwszy obiekt - Dynów ul. Bartkówka obok domu nr 18 (N 49°48'10.50" E22°14'57.87"), drugi obiekt - Dynów ul. Bartkówka obok domu nr 145 (N 49°49'1.32" E  22°16'14.68").
 
Autor wpisu

 

shogun shogun.kisiel@op.pl
Inne informacje W wyniku tajnego protokołu do radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji podpisanego 23.08.1939r. przez ministrów spraw zagranicznych II Rzeszy - J.v.Ribbentropa i ZSRR - W.Mołotowa, po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, granica pomiędzy oboma okupantami biegnąca rzeką San oddzieliła Dynów leżący na lewym brzegu rzeki od Bartkówki - znajdującej się na prawym brzegu. Pomimo oficjalnego sojuszu, 26.06.1940r. zapadła w kierownictwie radzieckim decyzja o budowie wzdłuż nowej granicy potężnej linii obronnej o długości 4500 km, nieoficjalnie nazwanej "Linią Mołotowa". Dwa owe schrony należą do „Linii Mołotowa”.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010