Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 286


Teren: 

Polska wschodnia Przybliżona pozycja

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów Zambrowskiego RU 52°39'59.07"N  22°28'13.52"E

Linia fortyfikacyjna

Linia Mołotowa Zobacz na mapie
Lokalizacja Kozarze - Boguty Pianki52.666408, 22.470422 (Google Maps)
Opis obiektu Zambrowski Rejon Umocniony -  co najmniej 5 schronów jednokondygnacyjnych.
Opis dojazdu Z Ciechanowca w Kozarzach przy domu pomocy społecznej skręt w prawo w polną drogę, w prawo od zabudowań w Adamach 2 schrony na polu pod lasem, za zabudowaniami następne 2. Dalsza część PO w okolicach Boguty Pianki skręt w prawo w las z asfaltu po kilkuset metrach bunkier i wykop po innym bunkrze
Autor wpisu

 

jarek1980@poczta.onet.pl

 

Inne informacje
Uwagi Część obiektów koło Kozarzy bardzo zarośnięta latem. W okolicy Bogut uwaga na wałęsające się psy w pobliżu wysypiska.
 

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009