Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0195


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Fort

Linia fortyfikacyjna

Rosyjsak Twierdza Dęblin
Lokalizacja Nagórnik koło Dęblina
Opis obiektu  Fort Wannowski - stan zachowania średni. ślady wysadzeń (modernizacja 1895-1909). Zachowane elementy ziemne: fragmenty wału piechoty, fragmenty wału szyjowego, sucha fosa, część nasypu ziemnego na osiowym schronie głównym, fosa wodna, glacis. Zachowane kazamaty: zespół kaponiery czołowej, barkowej bez kaponier, schron główny, działobitnia betonowa, schrony pogotowia.
Opis dojazdu Trasa Dęblin - Radom blisko wsi Nagórnik. Fort przecina linia kolejowa i trasa samochodowa.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje  Silnie zakrzewiony i zadrzewiony
Uwagi

 

Zobacz też: Dęblin 053 Dęblin 194
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006