Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0190


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Skłody
Opis obiektu Punkt oporu Skłody 64 Zambrowskiego rejonu umocnionego zespół 18? schronów bojowych jedno i dwukondygnacyjnych. Znajdują się tam typowe obiekty: do ognia czołowego, półkaponiery artyleryjskie 2x76,2, półkaponiery obrony przeciwpancernej DOT4, małe jednoizbowe schrony ckm. Część obiektów wysadzona, w niektórych zachowane elementy pancerne strzelnic, rowy diamentowe, obiekty znajdują się na niedużym obszarze i są łatwe do lokalizacji.
Opis dojazdu  Droga Ostrów Mazowiecka - Andrzejewo w miejscowości Dąbrowa należy skręcić w prawo w kier miejscowości Zaręby Kościelne po ok. 1-2 km po lewej stronie drogi widoczne będą opisywane obiekty Mapa: http://odkrywca-online.pl/picsforum12/zambrowski_ru.jpg
Autor wpisu

 

paramedmir@op.pl
Inne informacje Dolne kondygnacje w większości zalane wodą. Także warto zwiedzić w m. Dąbrowa  5 obiektów oraz w miejscowości Szulborze i Grędzice obiekty kolejnego punktu oporu. 
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006