Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0173


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Grędzice-Szulborze
Opis obiektu 11 betonowych bunkrów Zambrowskiego RU Linii Mołotowa broniących granicy przebiegającej po linii Nieskórz-Rostki i dalej wzdłuż Bugu. Większość obiektów jednokondygnacyjnych, jeden dwukondygnacyjny.
Opis dojazdu Jadąc lokalną drogą z Zaręb Kościelnych do Czyżewa na wys. tablicy Grędzice po prawej stronie 2 obiekty. Pozostałe obiekty głównie w trójkącie Grędzice -Szulborze -linia kolejowa. Kilka obiektów także za linią kolejową przy lokalnej drodze do Zuzeli.
Autor wpisu

 

jarek1980@poczta.onet.pl
Inne informacje Najbliższa Warszawy część linii Mołotowa. Łatwy dojazd koleją. Bunkry bardzo dobrze dostępne. Większość obiektów mocno zniszczonych. Na wytrwałych czeka niezwykła niespodzianka - unikat w skali całej linii Mołotowa w Polsce. Przy drodze Szulborze -Zuzela relikt rowu przeciwczołgowego -miejsce kaźni 5000 okolicznych Żydów (podobnie jak w Tonkielach). W pobliskiej Małkini egzotyczny most drewniany w którym jedzie się po torach kolejowych. W Zarębach malowniczy zespół klasztorny w którym NKWD przetrzymywało osoby złapane przy przekraczaniu zielonej granicy.
Uwagi

 

Zobacz też:
Gdański Rejon Umocniony 1945
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006