Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0135


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Dziewięcierz
Opis obiektu Zespół bunkrów betonowych - 7szt. w dobrym stanie - stanowił bezpośrednią osłonę Rawy Ruskiej do płd.-zach. (ok. 2 km od obecnej granicy). Stanowi też jakby drugą linię głównego pasa umocnień Rawskoruskiego Rejonu Umocnionego.
Opis dojazdu Dojazd od Horyńca Zdroju w kierunku Werchraty, zespoł bunkrów występuje między drogą a granicą państwową, niektóre bunkry dobrze ukryte w lesie.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje W Dziewiecierzu wszystkich bunkrów jest 8 i dziewiąty nie
dokończony (02.2009)

 

Uwagi Schrony nigdy nie zostały ukończone, część znajduje się na wzgórzu na zachód od m. Moczary a większość  na obrzeżach wsi Dziewięcierz po przeciwnej stronie drogi.

 

Zobacz też:
Linia Mołotowa - Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006