Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0131


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Brusno Stare również nazwa Hrebecianka
Opis obiektu Zespół bunkrów betonowych  12(?) na zalesionym wzgórzu, 5 pozostałych w lesie, większość w dobrym stanie.
Opis dojazdu Dojazd trudny, od miejscowości Nowe Brusno potrzebna dobra mapa, zespół bunkrów występuje po przeciwnej stronie drogi ok. 5 km od Brusna Nowego.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006