Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0121


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Cieszyna Stępina
Opis obiektu Schron tunelowy dł. ok. 380 m. , ze schronem maszynowni oraz kilkoma schronami bojowymi.
Opis dojazdu przy drodze, na granicy wsi Stępina i Cieszyna, pośród zabudowy
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje teren rolniczej spółdzielni produkcyjnej, latem udostępniony do zwiedzania
Uwagi Schron tunelowy wraz z zespołem schronów zaplecza, służący jako kwatera zastępcza dla pociągu sztabowego dowództwa kierującego operacją Barbarossa przeciwko ZSRS wybudowany w 1940-41 r. Dnia 27.08 1941r w schronie tym Hitler spotkał się z Mussolinim. W skład zespołu wchodzą schron tunelowy, schron maszynownia, schrony bierne dla sił ochrony, małe schrony bojowe o odporności B1(PB) 

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006