Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0110


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka
Lokalizacja Zbójna k/Nowogrodu
Opis obiektu Bardzo ładnie zachowany schron bojowy ,płyty pancerne ,kopuła obserwacyjna ,ślady walki wewnątrz .Dookoła kilka schronów piechoty i okopy 
Opis dojazdu Jadąc w kierunku Zbójnej ,od Nowogrodu ok 1km od Zbójnej ,po lewej stronie drogi ,nie dojeżdżając do szczytu wzniesienia .
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje Całkowicie bezpieczny ,mało zdemolowany i niech tak zostanie.
Uwagi

 

Zobacz też:  Zbójna/Dębniki 205
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006