Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0078


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Miastkowo
Opis obiektu  Trzy schrony radzieckiej Linii Mołotowa. Dwa jednoizbowe ppanc, jeden wiekszy ppancżkm. Bardzo dobrze zachowane - pancerze, drzwi. Stanowią one tylne ubezpieczenie głównej pozycji opisanej pod nazwą Zaruzie.
Opis dojazdu  Przy wyjeździe z Miastkowa w kierunku Łomży - po minięciu drogi do Nowogrodu - dwa małe bunkry widać z drogi po prawej stronie. Trzeci, duży znajdziecie bez trudu po skręceniu na południe drogą na Łuby-Kurki.
Autor wpisu

 

ruffio rfx@gazeta.pl
Inne informacje Jeden ze schronów w Zaruziu ma dwie strzelnice dla armat 76,2 mm
Uwagi

 

Zobacz też: 049.Zaruzie
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006