Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0054


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa
Lokalizacja Dąbrowa
Opis obiektu Pięć schronów bojowych Zambrowskiego odcinka linii Mołotowa, dwa tradytory artyleryjskie ,dwa jedno strzelnicowe km i działko p.panc., jeden schron wysadzony. Schrony są dobrze zachowane posiadają elementy pancerza zewnętrznego i wewnętrznego, szalunki. W tradytorach dolna kondygnacja zalana wodą.
Opis dojazdu Droga Ostrów Mazowiecka - Andrzejewo, jadąc w kierunku Andrzejewa jeden obiekt po stronie prawej pozostałe po stronie lewej drogi.
Autor wpisu

 

Mirek Malinowski malgosiaczep@poczta.onet.pl
Inne informacje Obiekty niebezpieczne ze względu na zalanie wodą.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006