Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0038


Teren: 

Polska wschodnia

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Sowiecka Linia Mołotowa, Odcinek Zambrowski
Lokalizacja Prosienica,Guty, Bujno
Opis obiektu Kilkadziesiąt (20-30) obiektów Zambrowskiego odcinka Linii Mołotowa. Tradytory artyleryjskie, schrony do ognia bocznego, małe jedno strzelnicowe schrony dla ckm lub dz. ppanc. W większości dobrze zachowane (szalunki wewnętrzne), pozbawione elementów pancerza, w niektórych obiektach zachowały się elementy drzwi pancernych. Obiekty jedno lub dwukondygnacyjne, ew. trójkondygnacyjne (ze względu na zalanie trudno jednoznacznie to określić). Schrony są oddalone od siebie od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Część znajduje się w lasach, więc łatwo je przeoczyć.
Opis dojazdu Droga nr8/Warszawa-Białystok/,25 km od m. Zambrów jadąc w kier. Warszawy, za m. Prosienica. Linia rozciąga się na ok. 10 km po obu stronach drogi, sięga na północy okolic m. Głębocz, a na południu m. Guty-Bujno.
Autor wpisu

 

Inne informacje Niektóre obiekty są niebezpieczne, ze względu na występowanie różnego rodzaju studzienek i niezabezpieczonych zejść do niższych kondygnacji, oraz zalanie wodą.
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006