Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0336


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów   54°34'38.90"N 16°49'23.05"E

Linia fortyfikacyjna

Polska
Lokalizacja Lędowo koło Ustki
 
Zobacz na mapie
Opis obiektu    Polska powojenna 9.Bateria Artylerii Stałej w Lędowie koło Ustki to kompleks fortyfikacji przystosowanych do wytrzymania bezpośredniego uderzenia atomowego wrogich armii. Budowa fortyfikacji rozpoczęła się w 1949 roku na terenie byłego poligonu niemieckiego od razu po wycofaniu się wojsk sowieckich. W pierwszym etapie budowy kompleksu Szef Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego rozkazem organizacyjnym z dnia 1 grudnia 1951 roku nakazał osiągnąć pełną gotowość bojową. Jednostka od chwili swojego powstania była jedną z najtajniejszych w systemie obrony wybrzeża Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i północnej granicy Układu Warszawskiego. Zadaniem 9.BASu była ochrona redy i portu Ustka , a także ochrona transportów i okrętów głównie Floty Bałtyckiej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Z racji swojego położenia geograficznego i zasięgu radzieckich dział, które w ówczesnym okresie były najnowocześniejsze, 9.Bateria Artylerii Stałej była traktowana jako główny element i trzon Twierdzy Ustka skutecznie ukrywany przed oczyma turystów i kuracjuszy.
  
Opis dojazdu Należy dojechać do Ustki a potem do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie potem kierować się na Poligon Sił Powietrznych Wicko. Obiekty są na terenie wojskowym ale na obiekty może wprowadzić ktoś ze Stowarzyszenia Miłośników Fortyfikacji w Ustce - www.smf.ustka.pl

 
Autor wpisu

 

Piotr Bruner mail: 9bas_ustka@wp.pl  tel: 607799112

 
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2012