Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 54°23'9.06"N 18°42'5.40"E

Linia fortyfikacyjna

Polska powojenna linia obrony wybrzeża
Lokalizacja Gdańsk Stogi
Opis obiektu 25 Bateria Artylerii Stałej (BAS) wybudowana w pierwszej połowie lat 50-tych i wyposażona pierwotnie w cztery radzieckie armaty B13 kalibru 130mm. W pobliżu umiejscowiono standardowe obiekty zaplecza jak schrony Głównego i Zapasowego Punktu Kierowania Ogniem, elektrowni, załogi, reflektorów, agregatów i magazyny amunicji na, które wykorzystano dawne niemieckie schrony amunicyjne z początku XX wieku. W tej lokalizacji zbudowano także koszary dla załogi. Do dzisiaj zachowały się schrony GPKO i ZPKO oraz jedno stanowisko ogniowe.

  Bateria została opuszczona przez wojsko w latach 70-tych XX wieku podobnie jak wszystkie baterie na polskim wybrzeżu. Sprzęt konserwowano jeszcze kilka lat później pozostawiono bez dozoru. W czasie rozbudowy Portu Północnego zniszczono część obiektów baterii. 
 

Opis dojazdu Obecnie bateria jest słabo dostępna i znajduje się na terenie poru północnego. 
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
294.Hel,
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

  © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010