Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0292


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów +53° 0' 24.95", +15° 56' 35.30"

Linia fortyfikacyjna

Niemiecki Wał Pomorski (Pommernstellung)
Lokalizacja Stare Osieczno
Opis obiektu Zespół schronów (ponad 20) przedwojennej niemieckiej linii Wału Pomorskiego blokujących ważną drogę Królewiec-Berlin (Richtstrasse 1). Schrony zbudowano na wysokiej skarpie rzeki Drawy i wzmocniono, na południe od szosy, dwoma dużymi dwukondygnacyjnymi B-werkami wyposażonymi w pojedyncze kopuły 3 strzelnicowe 2P7 oraz zespół strzelnic za płytami pancernymi różnej odporności. Obecnie wszystkie schrony w mniejszym czy większym stopniu są wysadzone i pozbawione pancerzy. Jedyny zachowany w całości obiekt to schron obserwacyjny na terenie starego cmentarza. Przy szosie na Dobiegniew resztki zapory p.panc, którą w tym wypadku był stalowy szlaban.
 
Opis dojazdu Schrony dosyć trudne do zlokalizowania w lesie. Linia ciągnie się na południe i północ od szosy na Dobiegniew. Najlepiej szukać pozostałości zapory p.panc. oraz transzei po śladach których można pokusić się o odnalezienie schronów.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

© Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010