Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 290


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów 53°11'37.68"N 16° 8'46.42"E

Linia fortyfikacyjna

Niemiecka linia Wału Pomorskiego
Lokalizacja Tuczno
Opis obiektu Zespół niemieckich schronów linii Wału Pomorskiego (Pommernstellung). Zbudowano tu kilkanaście schronów bojowych o odporności C i B1. Większość to małe jedno i dwuizbowe obiekty bojowe, które pierwotnie wyposażone były w płyty pancerne (obecnie niezachowane). Dwa schrony posiadały pomieszczenia dla drużyny piechoty a więc pełniły też rolę obiektów biernych.  Na zapolu pozycji wybudowano schron dowódczy i obserwacyjny. Wszystkie obiekty w mniejszym lub większym stopniu wysadzono pod koniec wojny lub w latach 50-tych. Trzy schrony wbudowano we wzgórze zamkowe, pięć znajduje się przy drodze wzdłuż północnego brzegu jeziora Tuczno, trzy chroniły przerwę między jeziorami Zamkowym i Liptowskim.
 
Opis dojazdu Najłatwiej trafić do schronów broniących północnego brzegu jez. Tuczno, zbudowano je wzdłuż drogi gruntowej biegnącej między zalesionym pasem wzgórz a zabagnionym brzegiem jeziora. Idąc od strony miejscowości pierwszy ze schronów mocno wysadzony obiekt B1 znajduje się po lewej stronie drogi zaraz przy płocie jednego z nowych domów (pozycja geogr. j/w). Następny to ciekawy przykład schronu do ognia bocznego gdzie wejście było bronione przez główną strzelnicę. Obiekt pozbawiony płyty pancernej ale czytelny znajduje się u podnóża skarpy po prawej stronie drogi. Kilkaset metrów dalej zespół dwóch schronów. Schron B1 z pomieszczeniem dla drużyny piechoty znajduje się na wysokiej skarpie tuż nad jeziorem (po lewej stronie drogi). Mały schron o odporności C ( mocno wysadzony) kilkadziesiąt metrów dalej tuż przy drodze po lewej stronie. Ostatni ze zbudowanych tu schronów znajdujący się na szczycie wysokiej skarpy kilkaset metrów za wąwozem z płynącym w nim potokiem po prawej od drogi to mały mocno wysadzony obiekt bojowy o odporności C. Zespół trzech schronów znajdował się też u podnóża zamku od strony południowej.  
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ Forti 2010