Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 274


Teren: 

Polska północna Przybliżona pozycja:

Rodzaj obiektu

Twierdza  54° 1'56.60"N  21°44'55.80"E

Linia fortyfikacyjna

Twierdza Boyen
Lokalizacja Giżycko
Opis obiektu Pruska twierdza broniąca dogodnego przejścia przez rejon jezior mazurskich. Początek budowy to rok 1844 w czasach ministra wojny von Boyen, stąd nazwa twierdzy - Feste Boyen. Zakończenie głównych robót nastąpiło już w roku 1855. W latach późniejszych twierdzę często modernizowano. I tak w latach 90-tych XIX w fortyfikacje wyposażono  w pancerne stanowiska obserwacyjne oraz nowoczesne armaty szybkostrzelne i ckm-y. W początkach wieku XX rozbudowywano obiekty na przedpolu poprzez budowę szańców piechoty, stanowisk artylerii, nowych dworców kolejowych i innych obiektów obronnych. W początkach I Wojny Światowej Twierdza Boyen oblegana była przez rosyjski korpus piechoty w składzie 26 i 43 dyw. wydzielony z 1 Armii gen. Pawła Rennenkampfa. Niemcy powstrzymali przeważające siły nieprzyjaciela i nie dopuścili do zdobycia twierdzy w czym pomogło im niewątpliwie zwycięstwo nad rosyjską 2 Armią w bitwie pod Tannenbergiem. W czasie II WŚ na terenie twierdzy znajdowały się oddziały wywiadu niemieckiego a po wojnie aż do 1957 roku stacjonowały oddziały WP. Twierdza Boyen do dzisiaj jest bardzo dobrze zachowana i udostępniona do zwiedzania. Zachowane są fosy, wały ziemne ze stanowiskami artylerii, większość budowli schronowych i kaponier, bramy i budynki koszar. Zachowało się nawet jedno z pancernych stanowisk obserwacyjnych. Największą stratą było spalenie w latach 90-tych dwóch zabytkowych spichrzy zbożowych. Twierdza udostępniona jest do zwiedzania tak indywidualnie jak i z przewodnikiem. 
Opis dojazdu
W centrum Giżycka przy ul.Turystycznej
 
 
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2009