Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0243


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Niemiecki schron bierny (obserwacyjny)

Linia fortyfikacyjna

Lokalizacja Borna Sulinowo
Opis obiektu "Bunkier Hitlera" - największy spośród kilkudziesięciu schronów obserwacyjnych wchodzących w skład obiektów niemieckiego poligonu Gross Born. Obiekt bierny, ćwiczebny, służący do obserwacji celności prowadzonego ognia artyleryjskiego. O tych mało znanych obiektach pisał m.in. Z. Inglot w zeszytach sesyjnych "Fortyfikacje na ziemi lubuskiej"
 
Opis dojazdu Na poligonie niedaleko miejscowości Borne Sulinowo. Dojazd polnymi drogami.
Autor wpisu

 

Andrzej i Magdalena Żabscy / Szczecinek
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006