Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0242


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

Niemiecki Front Zachodni Giżyckiego RU
Lokalizacja Wejdyki
Opis obiektu Linia niemieckich schronów bojowych i biernych Frontu Zachodniego Giżyckiego Rejonu Umocnionego. Front ten przebiegał od jez. Ryńskiego przez Wejdyki, Krzyżany, Knis, jez.Guber, Salpik, Martiany, Osewo do Kronowa i jez. Dejguny. W okolicach Wejdyk znajduje się kilka dostępnych aczkolwiek wysadzonych schronów. Widoczne są także okopy i "garnki Kocha" z 1945 roku. W pobliżu szosy w lesie w kierunku miejscowości Ryn na jednym z wysadzonych schronów znajduje się jedyna ocalała na Giżyckim RU sześciostrzelnicowa kopuła pancerna 35P8. 
Opis dojazdu Od szosy Ryn - Mrągowo w lewo polną drogą w kierunku Kolonii Wejdyki. Schrony znajdują się w linii lasu oraz na terenie otwartym w kierunku Wejdyk. Pozostałe po drugiej stronie szosy w stronę miejscowości Krzyżany i dalej do jez. Guber.
Autor wpisu

 

(...)
Inne informacje
Uwagi

 

Zobacz też: 
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2006