Baza obiektów

Fortyfikacje w Polsce XIX i XXw 

Nr 0221


Teren: 

Polska północna

Rodzaj obiektu

Zespół obiektów

Linia fortyfikacyjna

brak
Lokalizacja Bydgoszcz (Łęgnowo) (ZACHEM)
Opis obiektu Fabryka prochu i amunicji wraz z siecią podziemnych schronów.

D.A.G-Fabrik Bromberg - to niemiecki zakład produkcji prochu i amunicji wzniesiony w południowo wschodniej części Bydgoszczy w okresie II Wojny Światowej. W szczytowym okresie rozwoju zatrudniał tysiące bydgoszczan oraz jeńców i pracowników przymusowych z całej europy, nadzorowanych przez niemiecką kadrę naukowo-techniczną, dostarczając szeroki asortyment materiałów wybuchowych dla hitlerowskiej machiny wojennej.  Przebiegająca południkowo eksterytorialna linia kolejowa determinowała podział zakładu na dwa obszary:

1. Zachodni nosił nazwę D.A.G I-Kaltwasser lub Bauleitung I, dzielił się na wydziały:

-NC-Betrieb (wytwórnia nitrocelulozy)

- POL-Betrieb (wytwórnia prochu)

- NGL-Betrieb (wytwórnia nitrogliceryny)

2. Wschodni D.A.G II-Brahnau lub Bauleitung II, dzielił się na wydziały:

- TRI-Betrieb (wytwórnia kruszących materiałów wybuchowych)

- DI-B-Betrieb(wytwórnia kruszących materiałów wybuchowych)

- Fulstelle (elaboracja amunicji)
 

Opis dojazdu Niestety zakład znajduje się na terenie dzisiejszego ZACHEMU co uniemożliwia dojazd .
Autor wpisu

 

(...)
 
Inne informacje http://jabut.webpark.pl/ - na tej stronie są wszystkie informacje
http://www.odkrywca.pl/galerie.php?nazwa=bydgoszcz - a tu są zdjęcia
 
Uwagi

 

Zobacz też:
 
Chcesz uzupełnić wpis? 
Chcesz dopisać nowy obiekt?

 

UWAGA: Zwiedzanie tylko na własną odpowiedzialność !  We wszystkich obiektach należy zachować szczególną ostrożność !
Wszelkie informacje podawane są na odpowiedzialność  autorów.
Dane osobowe podano za zgodą autora wpisu.

 

 © Fortyfikacje w Polsce/ http://www.fortress.prv.pl / Forti 2007